Ha nem megfelelő a blokkok felismerése

Az ABBYY FineReader felismerés előtt elemzi az oldalképeket, és megkeresi ezeken a képeken a különféle blokktípusokat, úgymint a szöveg-, kép-, háttérkép-, táblázat- és vonalkódblokkot. Ez az elemzés állapítja meg, hogy mely blokkok és milyen sorrendben kerüljenek felismerésre. A felhasználói felületen a különféle blokktípusokat szegélyszíneik alapján különbözteti meg a program.

Ha egy blokkra kattint, kiemelésre kerül, és aktívvá válik. A Tab billentyű lenyomásával a blokkok között lépkedhet is. A blokk számai határozzák meg azt a sorrendet, mely szerint a Tab billentyű lenyomásakor kijelölésre kerülnek. Alapértelmezésként ezek a blokkszámok a Kép ablakban nem láthatók, csak a Blokkok rendezése eszköz választásakor jelennek meg.

A blokkok kézi rajzolásához és szerkesztéséhez szükséges eszközök a Kép ablakban, valamint a szöveg-, a kép-, a háttérkép- és a táblázatblokk előugró eszköztárain találhatók (az előugró eszköztárak az aktív blokk mellett jelennek meg).

Fontos! Miután befejezte a blokkok szerkesztését, futtassa le ismét az OCR-folyamatot.

A blokkszerkesztő eszközöket a következő műveletekhez használhatja:

Új blokk létrehozása

 1. Kattintson egy eszközre a Kép ablakban:

felismerési blokk rajzolásához;

szövegblokk rajzolásához;

képblokk rajzolásához;

háttérképblokk rajzolásához;

táblázatblokk rajzolásához.

 1. Tartsa lenyomva a bal egérgombot, és az egérmutató mozgatásával rajzoljon egy blokkot.

Új blokkok a Kép ablak eszköztárán lévő eszköz választása nélkül rajzolhatók. A következő billentyű-kombinációkkal egyszerűen rajzolhat blokkot a képre:

 • Ctrl+Shift szövegblokkot rajzol
 • Alt+Shift képblokkot rajzol
 • Ctrl+Alt táblázatblokkot rajzol
 • Ctrl+Shift+Alt vonalkódblokkot rajzol

A blokk típusa módosítható. Kattintson jobb gombbal a kijelölt blokkra, a helyi menüben kattintson a Blokktípus módosítása parancsra, ezután kattintson a kívánt blokktípusra.

A blokkszegélyek igazítása

 1. Helyezze az egérkurzort a blokkszegélyre.
 2. Kattintson bal gombbal, és húzza a kívánt irányba.

Megjegyzés: Valamely blokk függőleges és vízszintes szegélyeit az egérmutatónak a blokk egyik sarkára helyezésével egyszerre igazíthatja.

Blokkrészek hozzáadása/eltávolítása

 1. A szöveg-, kép- vagy háttérképblokk előugró eszköztárán válassza az / eszközt.
 2. Helyezze az egérkurzort a blokk belsejére, és jelölje ki a kép egy részét. Ez a szegmens hozzáadásra, illetve eltávolításra kerül a blokkból.
 3. Igazítson a blokkszegélyen, ha szükséges.

Megjegyzés:

 1. Ezek az eszközök csak szöveg-, kép- vagy háttérképblokkon alkalmazhatók. Táblázat- vagy vonalkódblokkhoz szegmens nem adható hozzá, illetve nem törölhető.
 2. A blokkszegélyek méretezőelemek hozzáadásával ugyancsak igazíthatók. Az eredményül kapott szegmensek az egérrel bármelyik irányba húzhatók. Új méretezőelem hozzáadásához a Ctrl+Shift lenyomva tartása közben helyezze a kurzort a szegély kívánt pontjára (ez célkeresztre váltja a mutatót), és kattintson. Új méretezőelem tűnik fel a blokkszegélyen.

Egy vagy több blokk kijelölése

 • A Kép ablak eszköztárán válassza a , , , , , vagy a eszközt, és a Ctrl billentyű lenyomva tartása közben kattintson a kívánt blokkokra. A kijelölés visszavonásához kattintson még egyszer a kijelölt blokkra.

Blokk mozgatása

 • Jelöljön ki egy blokkot, és mozgassa a Ctrl billentyű lenyomva tartása közben.

A blokkok átrendezése

 1. Kattintson a gombra az eszköztáron, vagy a Blokk menüben kattintson a Blokkok sorrendje parancsra.
 2. Jelölje ki a blokkokat a kimeneti dokumentum számára a kívánt sorrendben.

Megjegyzés: A blokkok számozása balról jobbra automatikus az automatikus oldalelemzés során, a képen lévő szöveg irányától függetlenül.

A blokkok törlése

 • Jelölje ki a törölni kívánt blokkokat, majd nyomja meg a Delete billentyűt.
 • Jelölje ki a törölni kívánt blokkokat, kattintson jobb gombbal valamelyikükre, ezután a helyi menüben kattintson a Törlés parancsra.
 • Válassza az eszközt, és kattintson a törölni kívánt blokkra.

Az összes blokk törlése:

 • Kattintson Az összes blokk és szöveg törlése parancsra a Kép ablak helyi menüjében.

Fontos! Blokknak egy már felismert képről való törlésével a megfelelő részlet a Szöveg ablakban is törlésre kerül.

A szövegtájolás módosítása

 • Kattintson jobb gombbal egy blokkra, annak helyi menüjében kattintson a Tulajdonságok parancsra a Blokk tulajdonságai panel megnyitásához, ezt követően válassza ki a kívánt szövegirányt a Tájolás legördülő listából.

A szövegblokkok szövegtulajdonságainak szerkesztéséről bővebb információ a "Szövegblokk tulajdonságainak módosítása " témakörben található.

A blokkszegélyek színének módosítása

 1. Nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt (Eszközök >Beállítások…), ezután kattintson a Nézet fülre.
 2. Válassza ki a blokktípust a Megjelenés alatt, és válasszon egy színt a Színpalettán.

1/14/2020 5:26:19 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.