Põhiaken

Kui käivitad Programmi ABBYY Võrdle dokumente, avaneb selle põhiaken.

  • Kuvamisala 1 näitab esimest dokumenti.
  • Kuvamisala 2 näitab teist dokumenti.

Näpunäide. Saad muuta seda, kuidas dokumente kuvatakse:

  • Suumi sisse, vajutades Ctrl+=, suumi välja, vajutades Ctrl+- või vajuta Ctrl+0 suumi taseme lähtestamiseks. Saad seda teha ka dokumendi kiirmenüüs olevaid käske kasutades ja nuppudega dokumendi kohal.
  • Muuda viisi, kuidas kuvamisalasid näidatakse, klõpsates Vaade > Poolita dokumendipaani rõhtselt. See jagab kuvamispaani rõhtselt ehk nii, et üks dokument kuvatakse teise kohal.
  • Kõige parempoolsema paani vahekaart VÕRDLE sisaldab võrdlemise seadeid.
  • Kõige parempoolsema paani vahekaart ERINEVUSED sisaldab dokumentide omavaheliste erinevuste loendit (loend ilmub vaid pärast dokumentide võrdlemist).

Rohkem teavet leitavate erinevuste tüüpide ja neis liikumise kohta leiad üksusest Võrdlemise tulemuste vaatamine.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.