Mis on FineReaderi dokument?

Töötades programmiga, saad salvestada vahepealseid tulemusi FineReaderi dokumendis, et jätkata tööd kohast, kus see pooleli jäi. FineReaderi dokument sisaldab lähtekujutisi, kujutistel tuvastatud teksti, sinu programmi sätteid ja mis tahes kasutaja-etalone, keeli või keelerühmasid, mis sa oled loonud kujutistel sisalduva teksti tuvastamiseks.

Töötamine FineReaderi dokumentidega

Finereaderi dokumendi avamine

ABBYY FineReaderi käivitamisel luuakse automaatselt uus FineReaderi dokument. Saad kasutada seda dokumenti või avada olemasoleva dokumendi.

Olemasoleva FineReaderi dokumendi avamiseks toimi järgmiselt.

 1. Vali menüüs Fail käsk Ava FineReaderi dokument…
 2. Vali avanevas dialoogiboksis soovitud dokument.

Märkus. Kui avad FineReaderi dokumendi, mis loodi programmi varasema versiooniga, püüab ABBYY FineReader teisendada selle FineReaderi dokumendivormingu praegusesse versiooni. See protsess on pöördumatu ja sul palutakse salvestada teisendatud dokument erineva nimega. Tuvastatud teksti vanalt dokumendilt uude dokumenti üle ei kanta.

Näpunäide. Kui sa soovid, et ABBYY FineReaderi käivitamisel avataks dokument, millega sa viimati töötasid, vali suvand Ava programmi käivitamisel viimane kasutatud FineReaderi dokument dialoogiboksi Suvandidvahekaardil Täpsemalt (klõpsa Tööriistad > Suvandid… dialoogiboksi avamiseks).

Saad avada FineReaderi dokumendi ka Windows Explorerist, paremklõpsates seda ja seejärel klõpsates ikooni Ava rakenduses ABBYY FineReader 12. FineReaderi dokument on varustatud ikooniga  .

FineReaderi dokumenti kujutiste lisamine

 1. Klõpsa menüüs Fail käsku Ava PDF-fail või kujutis….
 2. Vali avanevas dialoogiboksis üks või mitu kujutisefaili ja klõpsa käsku Ava. Kujutis lisatakse avatud FineReaderi dokumendi lõppu ja selle koopia salvestatakse dokumendi kausta.

Saad lisada kujutisi FineReaderi dokumenti ka Windows Explorerist. Paremklõpsa kujutisefaili Windows Exploreris ja seejärel klõpsa kiirmenüüs käsku Ava programmis ABBYY FineReader. Kui seda tehes on FineReaderi dokument avatud, lisatakse kujutised dokumendi lõppu. Vastasel juhul luuakse kujutistest uus FineReaderi dokument.

Saad lisada ka skanne. Lisateavet vt jaotisest "Paberdokumentide skannimine.

Lehekülje eemaldamine dokumendist

 • Vali lehekülg aknas Leheküljed ja vajuta klahvi Delete või
 • klõpsa menüüs Lehekülg käsku Kustuta lehekülg dokumendist või
 • tee valitud leheküljel paremklõps ja klõpsa käsku Kustuta lehekülg dokumendist.

Saad aknas Leheküljed valida ja kustutada rohkem kui ühe lehekülje.

Dokumentide salvestamine

 1. Klõpsa menüüs Fail käsku Salvesta FineReaderi dokument…
 2. Avanevas dialoogiboksis määra selle kausta tee, kuhu soovid dokumenti salvestada, ja dokumendi nimi.

Tähtis! Kui salvestad ABBYY FineReaderi dokumendi, salvestatakse lisaks leheküljekujutistele ja tekstile mis tahes kasutaja-etalonid ja keeled, mis loodi, kui selle dokumendiga töötasid.

Dokumendi sulgemine

 • Dokumendi lehekülje sulgemiseks klõpsa ikooni Sulge lehekülg menüüs Dokument.
 • Kogu dokumendi sulgemiseks klõpsa käsku Sulge FineReaderi dokument menüüs Fail.

FineReaderi dokumentide tükeldamine

Suure arvu mitmeleheküljeliste dokumentide töötlemisel on tihtipeale praktilisem kõik dokumendid esmalt arvutisse skannida ning alles siis neid analüüsida ja tekst tuvastada. Iga paberdokumendi esialgse vorminduse säilitamiseks peab aga ABBYY FineReader töötlema neid eraldiseisvate FineReaderi dokumentidena. ABBYY FineReader sisaldab tööriistu skannitud lehekülgede eraldi dokumentidena rühmitamiseks.

Toimi järgmiselt, et tükeldada ABBYY FineReaderi dokument mitmeks dokumendiks.

 1. Klõpsa menüüs Fail käsku Tükelda FineReaderi dokument… või vali leheküljed paanil Leheküljed, paremklõpsa valikut Teisalda leheküljed uude dokumenti….
 2. Loo avanevas dialoogiboksis vajalik dokumentide arv, klõpsates nuppu Lisa dokument.
 3. Teisalda leheküljed aknast Leheküljed vastavatesse dokumentidesse paanil Uued dokumendid, kasutades üht meetodit kolmest järgmisest.
  • Vali leheküljed ja lohista need hiirega dokumentidesse.

Märkus. Saad kasutada pukseerimist ka lehekülje teisaldamiseks ühest dokumendist teise.

 • Klõpsa nuppu Teisalda, et teisaldada valitud leheküljed praegusesse dokumenti, mis on kuvatud paanil Uued dokumendid, või klõpsa nuppu Tagasta, et tagastada need aknasse Leheküljed.
 • Kasuta klaviatuuri kiirklahve: vajuta Ctrl+paremnool, et teisaldada valitud leheküljed aknast Leheküljed valitud dokumenti paanil Uus dokument ja vajuta Ctrl+vasaknool või klahvi Delete nende tagasi viimiseks.
 1. Kui oled lõpetanud lehekülgede teisaldamise uutesse FineReaderi dokumentidesse, klõpsa nuppu Loo kõik, et luua kõik dokumendid korraga, või klõpsa nuppu Loo igal dokumendil eraldi.

Näpunäide. Valitud leheküljed saad pukseerida paanilt Leheküljed suvalisse ABBYY FineReaderi aknasse. Nendest lehekülgedest luuakse uus ABBYY FineReaderi dokument.

FineReaderi dokumendi lehekülgede järjestamine

 1. Vali üks või mitu lehekülge aknas Leheküljed.
 2. Paremklõpsa valikut ja seejärel klõpsa käsku Lehekülgede järjestuse muutmine… kiirmenüüs.
 3. Dialoogiboksis Lehekülgede järjestuse muutmine vali üks järgmistest suvanditest.
  • Lehekülgede järjestuse muutmine (toimingut ei saa tagasi võtta)

See muudab kõiki leheküljenumbreid järjestikku, alustades valitud leheküljest.

 • Algsete leheküljenumbrite taastamine pärast dupleks-skannimist

See valik taastab kahepoolsete lehekülgedega dokumendi algsed leheküljenumbrid, kui kasutasid automaatse sööturiga skannerit, et esmalt skannida kõik paaritud leheküljed ja seejärel kõik paarisleheküljed. Saad valida paarislehekülgede tavalise ja pöördjärjestuse vahel.

Tähtis! See suvand toimib ainult siis, kui valitud on 3 või enam järjestikku nummerdatud lehekülge.

 • Vaheta raamatu leheküljed

See suvand on kasulik, kui skannid vasakult-paremale kirjaga raamatut ja eraldad vastasleheküljed, kuid ei määra õiget keelt.

Tähtis! See valik töötab ainult 2 või enama järjestikku nummerdatud leheküljega, kaasa arvatud vähemalt 2 vastastikku paiknevat lehekülge.

Märkus. Vali selle toimingu tühistamiseks käsk Viimase toimingu tühistamine.

 1. Klõpsa nuppu OK.

Lehekülgede järjekord aknas Leheküljed muutub, et kajastada uut nummerdust.

Märkus.

 1. Ühe lehekülje numbri muutmiseks klõpsa selle numbrit aknas Leheküljed ja sisesta väljale uus number.
 2. Režiimis  Pisipildid saad muuta lehekülgede nummerdust, lihtsalt lohistades valitud leheküljed dokumendis õigesse kohta.

Dokumendi atribuudid

Dokumendi atribuudid sisaldavad teavet dokumendi kohta (dokumendi täielik nimi, autor, teema, märksõnad jne). Dokumendi atribuute saab kasutada failide sortimiseks. Täiendavalt saab otsida dokumente atribuutide järgi ja redigeerida dokumendi atribuute.

Kui tuvastad PDF-dokumente ja teatud tüüpi kujutisefaile, ekspordib ABBYY FineReader lähtedokumendi atribuudid. Seejärel saad neid atribuute redigeerida.

Dokumendi atribuutide lisamiseks või muutmiseks tee järgmist.

 1. Klõpsa Tööriistad > Suvandid…
 2. Klõpsa vahekaarti Dokument ja määra rühmas Dokumendi atribuudid pealkiri, autor, teema ja märksõnad.

Etalonid ja keeled

Saad salvestada etaloni ja keele sätted ning laadida sätteid failidest.

Lisateavet etalonide kohta vt jaotistest "Kui prinditud dokument sisaldab mittestandardseid fonte." Jaotises "Kui programm ei suuda tuvastada mõnda märki" on selgitatud, kuidas kasutada kasutajakeeli.

Etalonide ja keelte salvestamiseks faili toimi järgmiselt.

 1. Ava dialoogiboks Suvandid (Tööriistad > Suvandid…), seejärel klõpsa vahekaarti Tuvastus.
 2. Klõpsa jaotises Kasutaja etalonid ja -keeled nuppu Salvesta faili….
 3. Tipi avanevas dialoogiboksis failile nimi ja määra salvestuskoht.

See fail sisaldab teed kausta, kuhu kasutaja keeled, keelerühmad, sõnastikud ja etalonid salvestatakse.

Etalonide ja keelte laadimiseks toimi järgmiselt.

 1. Ava dialoogiboks Suvandid (Tööriistad > Suvandid…), seejärel klõpsa vahekaarti Tuvastus.
 2. Klõpsa jaotises Kasutaja etalonid ja -keeled nuppu Laadi failist….
 3. Vali dialoogiboksis Suvandite laadimine fail, mis sisaldab soovitud kasutaja-etalone ja -keeli (see peaks olema laiendiga *.fbt) ning klõpsa nuppu Ava.

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.