Αναγνώριση κειμένου

Αναγνώριση φόντου είναι μια διαδικασία που προσθέτει ένα προσωρινό επίπεδο κειμένου σε ένα έγγραφο, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να αναζητήσετε το κείμενό του. Μπορείτε να καταστήσετε αυτές τις δυνατότητες διαθέσιμες σε άλλους χρήστες, προσθέτοντας ένα μόνιμο επίπεδο κείμενο στα έγγραφα PDF. Τα έγγραφα με επίπεδα κειμένου δεν ξεχωρίζουν πρακτικά από τα πρωτότυπά τους. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε ένα υπάρχον επίπεδο κειμένου σε ένα έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης.

  1. Στην κύριαγραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί και επιλέξτε Αναγνώριση εγγράφου... από την αναπτυσσόμενη λίστα. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αναγνώριση εγγράφου > Αναγνώριση εγγράφου... ή πατήστε Ctrl+Shift+R.
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει καθορίστε τις κατάλληλες γλώσσες OCR. Δείτε επίσης: Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.
  3. Για να βελτιώσετε την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, ενεργοποιήστε την επεξεργασία εικόνας. Η επεξεργασία εικόνας μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση του εγγράφου σας.
    • Διόρθωση προσανατολισμού σελίδας - Το πρόγραμμα θα ανιχνεύει τον προσανατολισμό του κειμένου και θα τον διορθώνει, εάν είναι απαραίτητο.
    • Αφαίρεση στρέβλωσης από εικόνες και διόρθωση ανάλυσης εικόνας - Το πρόγραμμα θα ανιχνεύει και θα διορθώνει τυχόν στρεβλώσεις, θα επιλέγει την κατάλληλη ανάλυση εικόνας και θα κάνει ορισμένες άλλες αλλαγές για να βελτιώσει τις εικόνες.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναγνώριση.
  5. Ως αποτέλεσμα, το έγγραφο εξόδου θα περιέχει ένα επίπεδο κειμένου με δυνατότητα αναζήτησης.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα επίπεδο κειμένου όταν προσθέτετε σελίδες σε ένα έγγραφο PDF από ένα αρχείο ή όταν πραγματοποιείτε σάρωση έντυπων εγγράφων. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το στοιχείο Αναγνώριση κειμένου σε εικόνες στο πλαίσιο διαλόγου ` (κάντε κλικ στην επιλογή > > ` για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου) και καθορίστε τις γλώσσες του εγγράφου. Δείτε επίσης: Εργασία με σελίδες.

Αν θέλετε να ελέγξετε το αναγνωρισμένο κείμενο, να εκπαιδεύσετε το πρόγραμμα να αναγνωρίζει μη τυποποιημένες γραμματοσειρές και χαρακτήρες ή να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλα προηγμένες δυνατότητες του ABBYY FineReader, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναγνώριση και επαλήθευση στον Επεξεργαστή OCR. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αναγνώριση εγγράφου > Αναγνώριση και επαλήθευση στον Επεξεργαστή OCR. Δείτε επίσης: Αποστολή εγγράφων PDF στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.