Επιλογές σάρωσης και ανοίγματος

Για να προσαρμόσετε τη διαδικασία σάρωσης και ανοίγματος σελίδων στο ABBYY FineReader, μπορείτε:

Μπορείτε να προσπελαύνετε αυτές τις ρυθμίσεις από τα πλαίσια διαλόγου για το άνοιγμα και τη σάρωση εγγράφων (όταν χρησιμοποιείτε το περιβάλλον εργασίας σάρωσης του ABBYY FineReader 12) και την καρτέλα Σάρωση/Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές…).

Σημαντικό! Οι αλλαγές που κάνετε στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές εφαρμόζονται μόνο σε νέες εικόνες που σαρώνονται/ανοίγουν.

Η καρτέλα Σάρωση/Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου Επιλογές περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:

Ρυθμίσεις αυτόματης ανάλυσης και αναγνώρισης

Από προεπιλογή, τα έγγραφα FineReader αναλύονται και αναγνωρίζονται αυτόματα, αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

 • Ανάγνωση εικόνων σελίδας (περιλαμβάνει προεπεξεργασία εικόνας)

Όλες οι εικόνες που προστίθενται σε ένα έγγραφο FineReader, υποβάλλονται αυτόματα σε προεπεξεργασία με τις ρυθμίσεις της ομάδας επιλογών Επεξεργασία εικόνας. Η ανάλυση και η αναγνώριση διεξάγονται επίσης αυτόματα.

 • Ανάλυση εικόνων σελίδας (περιλαμβάνει προεπεξεργασία εικόνας)

Η προεπεξεργασία εικόνας και η ανάλυση εγγράφου διεξάγονται αυτόματα, αλλά η αναγνώριση πρέπει να ξεκινήσει χειροκίνητα.

 • Προεπεξεργασία εικόνων σελίδας

Μόνο η προεπεξεργασία διεξάγεται αυτόματα. Η ανάλυση και η αναγνώριση πρέπει να ξεκινήσουν χειροκίνητα. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται συνήθως για έγγραφα με πολύπλοκη δομή.

Εάν δεν επιθυμείτε την αυτόματη επεξεργασία των εικόνων που προσθέτετε σε ένα έγγραφο FineReader, απενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη επεξεργασία των σελίδων καθώς προστίθενται. Έτσι μπορείτε να ανοίγετε γρήγορα μεγάλα έγγραφα, να αναγνωρίζετε μόνο επιλεγμένες σελίδες ενός εγγράφου και να αποθηκεύετε έγγραφα ως εικόνες.

Επιλογές προεπεξεργασίας εικόνας

Το ABBYY FineReader 12 σάς παρέχει τη δυνατότητα να διορθώνετε αυτόματα συνήθη ελαττώματα σάρωσης και ψηφιακών φωτογραφιών.

Γενικές διορθώσεις

 • Διαχωρισμός μονών σελίδων

Το πρόγραμμα διαχωρίζει αυτόματα εικόνες που περιέχουν αντικριστές σελίδες σε δύο εικόνες που περιέχουν μία σελίδα έκαστη.

 • Ανίχνευση προσανατολισμού σελίδας

Ο προσανατολισμός των σελίδων που προστίθενται σε ένα έγγραφο FineReader ανιχνεύεται αυτόματα και διορθώνεται, εάν χρειάζεται.

 • Διόρθωση παραμόρφωσης εικόνων

Οι παραμορφωμένες σελίδες ανιχνεύονται αυτόματα και η παραμόρφωσή τους διορθώνεται, εάν χρειάζεται.

 • Διόρθωση τραπεζοειδών παραμορφώσεων

Το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτόματα τραπεζοειδείς παραμορφώσεις και ανομοιόμορφες σειρές κειμένου σε ψηφιακές φωτογραφίες και σαρώσεις βιβλίων. Αυτά τα ελαττώματα διορθώνονται κατά περίπτωση.

 • Ευθυγράμμιση γραμμών του κειμένου

Το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτόματα ανομοιόμορφες γραμμές κειμένου και τις ισιώνει χωρίς να διορθώνει τραπεζοειδείς παραμορφώσεις.

 • Αναστροφή εικόνων

Κατά περίπτωση, το ABBYY FineReader 12 αναστρέφει τα χρώματα μιας εικόνας έτσι, ώστε η εικόνα να περιέχει σκούρο κείμενο σε ανοιχτόχρωμο φόντο.

 • Αφαίρεση έγχρωμων σημείων

Το πρόγραμμα ανιχνεύει και αφαιρεί οποιεσδήποτε έγχρωμες σφραγίδες και σημάνσεις έχουν καταχωριστεί με πένα για να διευκολύνει την αναγνώριση κειμένου που αποκρύπτεται από αυτές τις σημάνσεις. Αυτό το εργαλείο είναι σχεδιασμένο για σαρωμένα έγγραφα με σκούρο κείμενο σε λευκό φόντο. Μην επιλέγετε αυτήν τη ρύθμιση για ψηφιακές φωτογραφίες και έγγραφα με έγχρωμο φόντο.

 • Διόρθωση ανάλυσης εικόνας

Το ABBYY FineReader 12 προσδιορίζει αυτόματα τη βέλτιστη ανάλυση για εικόνες και αλλάζει την ανάλυση των εικόνων όταν χρειάζεται.

Διόρθωση φωτογραφίας

 • Ανίχνευση ορίων σελίδας

Ορισμένες φορές, οι ψηφιακές φωτογραφίες διαθέτουν όρια που δεν περιέχουν χρήσιμα δεδομένα. Το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτά τα όρια και τα διαγράφει.

 • Λεύκανση φόντου

Το ABBYY FineReader εκτελεί λεύκανση του φόντου και επιλέγει τη βέλτιστη φωτεινότητα για εικόνες.

 • Μείωση θορύβου ISO

Ο θόρυβος αφαιρείται αυτόματα από τις φωτογραφίες.

 • Αφαίρεση θαμπώματος κίνησης

Βελτιώνεται η ευκρίνεια των θαμπών ψηφιακών φωτογραφιών.

Σημείωση: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες αυτές τις επιλογές κατά τη σάρωση ή το άνοιγμα σελίδων εγγράφων, αλλά να εφαρμόσετε οποιαδήποτε επιθυμητή προεπεξεργασία στον Επεξεργαστή εικόνων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προεπεξεργασία εικόνων".

Περιβάλλοντα εργασίας σάρωσης

Από προεπιλογή, το ABBYY FineReader χρησιμοποιεί το δικό του περιβάλλον εργασίας σάρωσης. Το πλαίσιο διαλόγου σάρωσης περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:

Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέγετε τις λειτουργίες προεπεξεργασίας που θέλετε να ενεργοποιήσετε, τα ελαττώματα που θέλετε να διορθώσετε και αν το έγγραφο θα πρέπει να αναλύεται και να αναγνωρίζεται αυτόματα. Για να το κάνετε αυτό, ενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη επεξεργασία των σελίδων καθώς προστίθενται και κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές….

 • Σάρωση πολλαπλών σελίδων:
  1. Χρήση αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)
  2. Αμφίδρομη σάρωση
  3. Καθορίστε την καθυστέρηση σάρωσης σελίδας σε δευτερόλεπτα

Εάν το περιβάλλον εργασίας σάρωσης του ABBYY FineReader 12 δεν είναι συμβατό με το σαρωτή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον εργασίας του σαρωτή. Η τεκμηρίωση του σαρωτή θα πρέπει να περιέχει περιγραφές αυτού του πλαισίου διαλόγου και των στοιχείων του.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.