Αφαίρεση εμπιστευτικών πληροφοριών

Με το ABBYY FineReader 12, μπορείτε εύκολα να αφαιρέσετε εμπιστευτικές πληροφορίες από αναγνωρισμένα κείμενα.

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Λειτουργία επιμέλειας έκδοσης ή στο κουμπί στην κύρια γραμμή εργαλείων.
  2. Στο παράθυρο Κείμενο, χρησιμοποιήστε το μαρκαδόρο για να μαυρίσετε το κείμενο που θέλετε να αποκρύψετε.

Συμβουλή: Εάν μαυρίσετε ορισμένους χαρακτήρες κατά λάθος, μπορείτε να αναιρέσετε την τελευταία επιμέλεια πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναίρεση στην κύρια γραμμή εργαλείων.  

  1. Αποθηκεύστε το έγγραφό σας.

Το κείμενο που έχει υποστεί επιμέλεια έκδοσης, θα εμφανίζεται ως κουκίδες στο έγγραφο εξόδου. Εάν η μορφή αποθήκευσης που έχετε επιλέξει, υποστηρίζει χρώματα κειμένου και φόντου, οι χαρακτήρες θα εμφανίζονται ως μαύρα ορθογώνια.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επιμέλειας έκδοσης

  • Στο μενού Εργαλεία, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Λειτουργία επιμέλειας έκδοσης ή
  • Κάντε κλικ στο κουμπί στην κύρια γραμμή εργαλείων.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.