Προεπεξεργασία εικόνας

Παραμορφωμένες γραμμές κειμένου, παραμόρφωση, θόρυβος και άλλα ελαττώματα που βρίσκονται συνήθως σε σαρωμένες εικόνες και ψηφιακές φωτογραφίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα τις αναγνώρισης. Το ABBYY FineReader μπορεί να διορθώσει αυτόματα αυτά τα ελαττώματα και επίσης σας παρέχει τη δυνατότητα να τα διορθώσετε χειροκίνητα.

Αυτόματη προεπεξεργασία εικόνας

Το ABBYY FineReader διαθέτει διάφορες λειτουργίες προεπεξεργασίας εικόνας. Όταν είναι ενεργοποιημένες αυτές οι λειτουργίες, το πρόγραμμα προσδιορίζει αυτόματα πώς μπορεί να βελτιωθεί μια εικόνα με βάση τον τύπο της και εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες βελτιώσεις: αφαιρεί το θόρυβο, διορθώνει την παραμόρφωση, διορθώνει τον προσανατολισμό των γραμμών του κειμένου και διορθώνει τραπεζοειδείς παραμορφώσεις.

Σημείωση: Αυτές οι εργασίες ενδέχεται να απαιτήσουν σημαντικό χρόνο.

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα, εάν θέλετε το ABBYY FineReader 12 να προεπεξεργάζεται αυτόματα όλες τις εικόνες που ανοίγουν ή σαρώνονται.

 1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία >Επιλογές…).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σάρωση/Άνοιγμα και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη επεξεργασία των σελίδων καθώς προστίθενται στην ομάδα Γενικά και ότι είναι επιλεγμένες οι απαραίτητες εργασίες στην ομάδα Προεπεξεργασία εικόνας.

Σημείωση: Η αυτόματη προεπεξεργασία εικόνας μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα εικόνας (Αρχείο >Άνοιγμα αρχείου PDF ή εικόνας…) και στο πλαίσιο διαλόγου σάρωσης.

Χειροκίνητη επεξεργασία εικόνων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη προεπεξεργασία και να επεξεργαστείτε τις εικόνες χειροκίνητα στον Επεξεργαστή εικόνων.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να επεξεργαστείτε μια εικόνα χειροκίνητα:

 1. Ανοίξτε τον Επεξεργαστή εικόνων επιλέγοντας Επεξεργασία εικόνας… στο μενού Σελίδα.

Το αριστερό τμήμα του ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ περιλαμβάνει τη σελίδα του εγγράφου FineReader που έχει επιλεγεί όταν ανοίξατε τον Επεξεργαστή εικόνων. Το δεξιό τμήμα περιλαμβάνει πολλές καρτέλες με εργαλεία για την επεξεργασία εικόνων.

 1. Επιλέξτε ένα εργαλείο και πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε. Τα περισσότερα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένες σελίδες ή σε όλες τις σελίδες του εγγράφου. Μπορείτε να επιλέγετε σελίδες χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή ή στο παράθυρο Σελίδες.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος από τον επεξεργαστή εικόνας, όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της εικόνας.

Ο Επεξεργαστής εικόνων διαθέτει τα εξής εργαλεία:

 • Συνιστώμενη προεπεξεργασία Το πρόγραμμα προσδιορίζει αυτόματα ποιες προσαρμογές απαιτούνται για την εικόνα. Οι προσαρμογές που μπορούν να εφαρμοστούν, περιλαμβάνουν αφαίρεση θορύβου και θαμπώματος κίνησης, αντιστροφή χρωμάτων για να γίνει ανοιχτόχρωμο το χρώμα φόντου, διόρθωση παραμόρφωσης, ευθυγράμμιση των γραμμών του κειμένου, διόρθωση της τραπεζοειδούς παραμόρφωσης και περικοπή ορίων εικόνας.
 • Διόρθωση παραμόρφωσης Διορθώνει την παραμόρφωση της εικόνας.
 • Προσανατολισμός γραμμών κειμένου Ευθυγραμμίζει κυρτές γραμμές κειμένου στην εικόνα.
 • Διόρθωση φωτογραφίας Τα εργαλεία αυτής της ομάδας σάς παρέχουν τη δυνατότητα να ευθυγραμμίζετε γραμμές κειμένου, να αφαιρείτε θόρυβο και θάμπωμα και να μετατρέπετε το χρώμα φόντου του εγγράφου σε λευκό.
 • Διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης Διορθώνει τραπεζοειδείς παραμορφώσεις και αφαιρεί τα άκρα της εικόνας που δεν περιέχουν χρήσιμα δεδομένα. Όταν είναι επιλεγμένο αυτό το εργαλείο, εμφανίζεται ένα μπλε πλέγμα στην εικόνα. Σύρετε τις γωνίες του πλέγματος στις γωνίες της εικόνας. Εάν το κάνετε σωστά, οι οριζόντιες γραμμές του πλέγματος θα είναι παράλληλες με τις γραμμές του κειμένου. Τώρα κάντε κλικ στο κουμπί Διόρθωση.
 • Περιστροφή και αναστροφή Τα εργαλεία αυτής της ομάδας σάς παρέχουν τη δυνατότητα να περιστρέφετε εικόνες και να τις αναστρέφετε κατακόρυφα ή οριζόντια ώστε το κείμενο στην εικόνα να έχει το σωστό προσανατολισμό.
 • Διαχωρισμός Τα εργαλεία αυτής της ομάδας σάς παρέχουν τη δυνατότητα να διαιρείτε την εικόνα σε τμήματα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν σαρώνετε ένα βιβλίο και θέλετε να χωρίσετε τις αντικριστές σελίδες.
 • Περικοπή Καταργεί τα άκρα της εικόνας που δεν περιέχουν χρήσιμα στοιχεία.
 • Αναστροφή Αναστρέφει τα χρώματα της εικόνας. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι χρήσιμη όταν επεξεργάζεστε μη τυποποιημένα χρώματα κειμένου (ανοιχτόχρωμο κείμενο σε σκούρο φόντο).
 • Ανάλυση Αλλάζει την ανάλυση της εικόνας.
 • Φωτεινότητα και αντίθεση Αλλάζει τη φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας.
 • Επίπεδα Αυτό το εργαλείο σάς παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε τα επίπεδα χρώματος των εικόνων αλλάζοντας την ένταση των σκιών, του φωτισμού και των αποχρώσεων.

Για να αυξήσετε την αντίθεση μιας εικόνας, μετακινήστε το αριστερό και το δεξί ρυθμιστικό στο ιστόγραμμα Επίπεδα εισόδου. Το αριστερό ρυθμιστικό ρυθμίζει το χρώμα που θα θεωρηθεί ως το πιο μαύρο τμήμα της εικόνας, ενώ το δεξί ρυθμιστικό ρυθμίζει το χρώμα που θα θεωρηθεί ως το λευκότερο τμήμα της εικόνας. Μετακινώντας το μεσαίο ρυθμιστικό προς τα δεξιά σκουραίνετε την εικόνα, ενώ όταν το μετακινείτε προς τα αριστερά, η εικόνα γίνεται πιο ανοιχτόχρωμη.

Προσαρμόστε το ρυθμιστικό επιπέδου εξόδου για να μειώσετε την αντίθεση της εικόνας.

 • Γόμα Διαγράφει τμήμα μιας εικόνας.
 • Αφαίρεση έγχρωμων σημείων Αφαιρεί οποιεσδήποτε έγχρωμες σφραγίδες και σημάνσεις έχουν καταχωριστεί με πένα για να διευκολύνει την αναγνώριση κειμένου που αποκρύπτεται από αυτές τις σημάνσεις. Αυτό το εργαλείο είναι σχεδιασμένο για σαρωμένα έγγραφα με σκούρο κείμενο σε λευκό φόντο. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για ψηφιακές φωτογραφίες και έγγραφα με έγχρωμο φόντο.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.