Ενεργοποίηση του ABBYY FineReader

Μετά από την εγκατάσταση του ABBYY FineReader 12, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα ώστε να έχετε τη δυνατότητα να το εκτελέσετε σε πλήρη λειτουργία. Στην περιορισμένη λειτουργία, ορισμένες από τις δυνατότητες θα είναι απενεργοποιημένες, ανάλογα με την έκδοση και την περιοχή σας.

Η ενεργοποίηση διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. Ένας Οδηγός ενεργοποίησης θα σας βοηθήσει να αποστείλετε τα δεδομένα που απαιτούνται για την ενεργοποίηση του αντιγράφου που διαθέτετε στην ABBYY, ενώ στην απάντηση θα λάβετε έναν κωδικό ενεργοποίησης.

Σημαντικό! Ορισμένες εκδόσεις του προϊόντος ενεργοποιούνται αυτόματα μέσω Internet και δεν απαιτούν πρόσθετη επιβεβαίωση από το χρήστη.

Για να ενεργοποιήσετε το FineReader:

  1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση του ABBYY FineReader….
  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού ενεργοποίησης.

Όταν επιλέγετε να ενεργοποιήσετε το αντίγραφό σας μέσω τηλεφώνου ή e-mail, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ενεργοποίησής σας ή να καταχωρίσετε τη διαδρομή του αρχείου ενεργοποίησης στο αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου του Οδηγού ενεργοποίησης.

Μετά από την ενεργοποίηση του αντιγράφου σας, το ABBYY FineReader θα εκτελείται σε αυτόν τον υπολογιστή σε πλήρη λειτουργία.

Μέθοδοι ενεργοποίησης

  • Μέσω Internet

Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται αυτόματα και για την ολοκλήρωσή της απαιτούνται μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Για τη μέθοδο αυτή απαιτείται μια ενεργή σύνδεση στο Internet.

  • Μέσω e-mail

Το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να αποστείλετε αυτόματα ένα μήνυμα e-mail στην ABBYY με τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενεργοποίηση του ABBYY FineReader. Το μήνυμα e-mail θα δημιουργηθεί αυτόματα. Θα λάβετε μια απάντηση με έναν κωδικό ενεργοποίησης.

Σημαντικό! Φροντίστε να μην αλλάξετε το πεδίο του θέματος και το σώμα του μηνύματος e-mail που δημιουργείται, για να διασφαλίσετε τη γρήγορη λήψη απάντησης από το αυτόματο σύστημα αποστολής e-mail.

  • Σε ιστοσελίδα

Ο Οδηγός ενεργοποίησης προβάλλει μια διεύθυνση Internet, έναν αριθμό σειράς και έναν κωδικό προϊόντος. Μεταβείτε στη συγκεκριμένη διεύθυνση που προβάλλεται στον Οδηγό ενεργοποίησης και πληκτρολογήστε τον αριθμό σειράς και τον κωδικό προϊόντος στα αντίστοιχα πεδία της σελίδας. Θα σας ζητηθεί να κάνετε λήψη ενός αρχείου. Αποθηκεύστε αυτό το αρχείο στον σκληρό σας δίσκο και ορίστε τη διαδρομή για το αρχείο στον Οδηγό ενεργοποίησης.

Ο Οδηγός ενεργοποίησης δημιουργεί έναν μοναδικό κωδικό προϊόντος. Αυτή η παράμετρος δημιουργείται βάσει των δεδομένων διαμόρφωσης του υπολογιστή σας που ισχύουν κατά τη στιγμή της ενεργοποίησης. Η παράμετρος δεν περιλαμβάνει τυχόν προσωπικές πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο του υπολογιστή ή το εγκατεστημένο λογισμικό, ρυθμίσεις του χρήστη και αποθηκευμένα δεδομένα. Ο κωδικός προϊόντος, ο αριθμός σειράς, το όνομα και η έκδοση του προϊόντος, καθώς και η γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας του ABBYY FineReader είναι τα μοναδικά δεδομένα που μεταφέρονται στο διακομιστή της ABBYY κατά την ενεργοποίηση. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την επιλογή της κατάλληλης γλώσσας και του περιεχομένου του απαντητικού μηνύματος ενεργοποίησης και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό.

  • Μέσω τηλεφώνου

Επιλέξτε τη χώρα σας στο σχετικό πλαίσιο διαλόγου του Οδηγού ενεργοποίησης. Ο οδηγός θα εμφανίσει τους αριθμούς τηλεφώνου του πλησιέστερου γραφείου ή συνεργάτη της ABBYY στην περιοχή σας. Κατά την επικοινωνία σας με τον υπεύθυνο της τεχνικής υποστήριξης της ABBYY, αναφέρετε τον σειριακό αριθμό και τον Κωδικό προϊόντος που εμφανίζονται στον Οδηγό ενεργοποίησης.

Σημαντικό! Ορισμένες εκδόσεις του προϊόντος δεν μπορούν να να ενεργοποιηθούν μέσω τηλεφώνου.

Μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το ABBYY FineReader στον υπολογιστή στον οποίο ενεργοποιήθηκε όσες φορές επιθυμείτε, χωρίς να το ενεργοποιήσετε ξανά. Στην περίπτωση εκτέλεσης αναβαθμίσεων μεγάλης κλίμακας στο σύστημα (π.χ. εάν αλλάξετε τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας, διαμορφώστε τον σκληρό δίσκο ή επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα), ενδέχεται να χρειαστείτε νέο κωδικό ενεργοποίησης και να πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά το ABBYY FineReader.

Μόλις ενεργοποιήσετε τη δική σας έκδοση ABBYY FineReader 12 Corporate, θα μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στο ABBYY Business Card Reader, μια πρακτική εφαρμογή που σας επιτρέπει να σαρώνετε επαγγελματικές κάρτες, να καταγράφετε δεδομένα επαφής και να εξάγετε τις καταγεγραμμένες επαφές σε διάφορες ηλεκτρονικές μορφές.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.