Tính năng mới trong ABBYY FineReader 16

Giao diện người dùng được thiết kế lại

  • Giao diện kiểu ruy-băng mới giúp điều hướng dễ dàng hơn và đồ họa cập nhật mang lại giao diện mới mẻ và trải nghiệm được cải thiện khi làm việc với công cụ PDF tối ưu này.

Công cụ "Sắp xếp trang"

  • Công cụ “Sắp xếp trang” mới, bên cạnh các công cụ trang hiện có được thiết kế lại và cải tiến, giúp hoàn thiện năng suất của bạn khi quản lý các trang PDF và sắp xếp lại các tài liệu PDF.

hệ điều hành x64

  • FineReader PDF 16 là ứng dụng 64-bit để tăng hiệu suất trên nền tảng Windows x64.

Cải tiến công cụ OCR nổi tiếng của ABBYY

  • Để duy trì tình trạng của phần mềm tốt nhất cho các kịch bản chuyển đổi tài liệu PDF và tài liệu được quét, các cải tiến OCR mới nhất cung cấp khả năng phát hiện và xây dựng lại bố trí tài liệu chính xác hơn.

Đơn giản hóa việc quản lý và triển khai giấy phép cho các tổ chức

  • Hỗ trợ triển khai trong Microsoft Azure
  • Đơn giản hóa quy trình cập nhật giấy phép
  • Trình cài đặt dựa trên WIX mới
  • Trình xem PDF miễn phí hiện tương thích với các giấy phép đồng thời

SVG sang PDF

  • Tạo các tệp PDF có thể tìm kiếm từ các tài liệu ở định dạng SVG vectơ, chẳng hạn như hình vẽ, biểu đồ và sơ đồ.

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người dùng đã đóng góp phản hồi và giúp chúng tôi cải thiện tính năng của FineReader để làm cho công cụ này hữu ích hơn trong công việc hàng ngày.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.