Các tùy chọn xử lý hình ảnh

Để tùy chỉnh quét và mở các trang trong ABBYY FineReader, bạn có thể:

Bạn có thể chọn các tùy chọn mong muốn khi mở tài liệu PDF, hình ảnh hoặc ảnh quét trong Cửa sổ tác vụ mới hoặc trên tab Đang xử lý hình ảnh của hộp thoại Tùy chọn (nhấp Công cụ > Tùy chọn... để mở hộp thoại này).

Bất cứ thay đổi nào mà bạn thực hiện trong hộp thoại Tùy chọn sẽ chỉ được áp dụng với hình ảnh mới quét/mở.

Tab Đang xử lý hình ảnh của hộp thoại Tùy chọn có các tùy chọn sau:

Kích hoạt nhận dạng nền trong PDF Editor

nhận dạng nền sẽ được sử dụng cho tất cả các trang mà bạn mở trong PDF Editor. Nhận dạng nền cho phép bạn tìm kiếm và sao chép văn bản ngay cả trong tài liệu không có lớp văn bản nào (ví dụ: tài liệu chỉ chứa ảnh quét hoặc được tạo từ hình ảnh). Không có thay đổi vĩnh viễn nào được thực hiện với chính tài liệu.

Trên tab này, bạn cũng có thể chỉ định Ngôn ngữ OCR.

Nếu bạn muốn cho phép người dùng khác thực hiện tìm kiếm văn bản trong tài liệu này, nhấp Tệp > Nhận dạng tài liệu > Nhận dạng tài liệu....

Tự động phân tích và nhận dạng hình ảnh được thêm vào OCR Editor

Theo mặc định, các trang được phân tích và nhận dạng tự động, nhưng bạn có thể thay đổi cách xử lý này. Hiện có các chế độ sau:

 • Nhận dạng hình ảnh trong trang (bao gồm xử lý sơ bộ và phân tích)
  Khi hình ảnh được mở trong OCR Editor, hình ảnh sẽ tự động được xử lý sơ bộ theo cài đặt đã chọn trong nhóm cài đặt Cài đặt xử lý sơ bộ ảnh (áp dụng cho việc chuyển đổi và nhận dạng ký tự quang học- OCR). Phân tích và OCR cũng được thực hiện tự động.
 • Đọc hình ảnh trang (bao gồm xử lý sơ bộ ảnh)
  Xử lý sơ bộ ảnh và phân tích tài liệu được thực hiện tự động, nhưng OCR phải được bắt đầu thủ công.
 • Tiền xử lý hình ảnh trang
  Chỉ xử lý sơ bộ được thực hiện tự động. Phân tích và OCR phải được bắt đầu thủ công. Chế độ này thường được sử dụng cho các tài liệu có cấu trúc phức tạp.

Nếu bạn không muốn xử lý tự động hình ảnh mà bạn thêm vào, bỏ chọn tùy chọn Tự động xử lý hình ảnh trong trang khi thêm vào OCR Editor.

Tùy chọn này cho phép bạn mở nhanh các tài liệu lớn, chỉ nhận dạng các trang nhất định trong tài liệu và lưu tài liệu dưới dạng hình ảnh.

Cài đặt xử lý sơ bộ ảnh

ABBYY FineReader cho phép bạn tự động sửa các lỗi phổ biến trên ảnh quét và ảnh kỹ thuật số.

Theo mặc định, hộp thoại này hiển thị ba tùy chọn được đề xuất:

 • Tách các trang đối diện
  Tách trang đối diện Chương trình sẽ tự động tách hình ảnh chứa các trang đối diện thành hai hình ảnh chứa từng trang.
 • Chỉnh sửa đúng hướng trang
  Hướng của các trang được thêm vào tài dự án OCR sẽ được phát hiện tự động và sửa nếu cần.
 • Sử dụng cài đặt đề xuất để có OCR tốt hơn
  Chương trình sẽ tự động chọn và áp dụng cài đặt xử lý sơ bộ được yêu cầu.

Để hiển thị tất cả các cài đặt, nhấp Hiển thị Thiết lập nâng cao:

 • Chỉnh ảnh nghiêng
  Chương trình sẽ tự động phát hiện các trang bị nghiêng và sửa nghiêng nếu cần.
 • Sửa thẳng các dòng văn bản
  Chương trình sẽ tự động phát hiện các dòng văn bản không đều trên hình ảnh và nắn thẳng mà không sửa biến dạng hình thang.
 • Sửa độ phân giải hình ảnh
  Chương trình sẽ tự động phát hiện độ phân giải tốt nhất cho hình ảnh và sẽ thay đổi độ phân giải của hình ảnh khi cần.
 • Phát hiện cạnh trang *
  Chương tình sẽ tự động phát hiện và xén cạnh của hình ảnh.
 • Nền được làm trắng *
  Chương trình sẽ tự động làm trắng nền và chọn cài đặt độ sáng tốt nhất.
 • Giảm nhiễu ISO *
  Chương trình sẽ tự động khử nhiễu khỏi ảnh chụp.
 • Xóa mờ do chuyển động *
  Độ sắc nét của ảnh kỹ thuật số bị mờ sẽ được nâng cao.
 • Chỉnh sửa độ méo hình thang *
  Chương trình sẽ tự động phát hiện biến dạng hình thang và dòng văn bản không đều trên ảnh kỹ thuật số và ảnh quét của sách.
 • Chỉnh sửa màu sắc ngược trên hình ảnh
  Khi phù hợp, chương trình sẽ đảo ngược màu của hình ảnh để văn bản tối được in trên nền sáng.
 • Chuyển đổi hình ảnh thành đen trắng
  Chương trình sẽ chuyển đổi hình ảnh màu thành đen trắng. Điều này sẽ giảm đáng kể kích cỡ của dự án OCR thu được và tăng tốc độ OCR. Chúng tôi không đề xuất chuyển đổi sang đen trắng cho ảnh, trang tạp chí và văn bản bằng Tiếng Trung, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.
 • Xóa dấu màu
  Chương trình sẽ phát hiện và xóa bất kỳ nhãn màu hoặc dấu màu nào được thực hiện bằng bút để hỗ trợ nhận dạng văn bản bị che bởi các dấu này. Tùy chọn này được thiết kế cho các tài liệu được quét có văn bản tối được in trên nền trắng. Không chọn tùy chọn này cho ảnh và tài liệu kỹ thuật số có nền màu.

* Chỉ dành cho ảnh kỹ thuật số.

Để chỉ hiển thị cài đặt được đề xuất, nhấp Ẩn Thiết lập nâng cao.

Bạn có thể tắt tất cả những tùy chọn này khi quét hoặc mở các trang tài liệu và vẫn áp dụng bất kỳ tính năng xử lý sơ bộ mong muốn nào trong Trình biên tập ảnh của OCR Editor. Xem thêm: Nếu hình ảnh tài liệu của bạn có lỗi và độ chính xác OCR thấp.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.