Xóa thông tin mật

Với ABBYY FineReader 14, bạn có thể xóa bỏ thông tin mật khỏi một văn bản đã được nhận dạng.

  1. Nhấp Công cụ > Chế độ soạn thảo hoặc nhấp vào trên thanh công cụ chính ở đầu ngăn Văn bản.
  2. Trong Văn bản, sử dụng bút dấu để bôi đen văn bản bạn muốn xóa.
    Gợi ý. Nếu bạn bôi đen một số ký tự do sơ ý, bạn có thể hoàn tác thao tác soạn thảo cuối cùng bằng cách nhấn Ctrl+Z hoặc nhấp vào nút Hoàn tác trên thanh công cụ chính.
  3. Lưu tài liệu của bạn.

Văn bản được soạn thảo sẽ xuất hiện dưới dạng các dấu chấm trong tài liệu đầu ra. Nếu định dạng lưu bạn chọn hỗ trợ màu văn bản và màu nền, các đoạn văn bản được soạn thảo sẽ xuất hiện dưới dạng các hình chữ nhật màu đen.

Để tắt chế độ soạn thảo:

  • Nhấp vào Công cụ > Chế độ soạn thảo một lần nữa hoặc
  • Nhấp vào trên thanh công cụ chính một lần nữa.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.