Hộp thoại tùy chọn

Hộp thoại Tùy chọn có nhiều tùy chọn khác nhau cho phép bạn quyết định cách thức tài liệu sẽ được quét, mở, nhận dạng và lưu thành các định dạng khác nhau, cũng như thay đổi ngôn ngữ OCR, ngôn ngữ giao diện, kiểu in của tài liệu đầu vào và một số tùy chọn khác.

Có một số cách mở hộp thoại Tùy chọn:

 • Trên màn hình Tác vụ mới, nhấp vào nút Tùy chọn ở góc dưới bên trái.
 • Trên màn hình Tác vụ mới, nhấp Công cụ > Tùy chọn....
 • Trong PDF Editor, nhấp Công cụ > Tùy chọn....
 • Trong OCR Editor, nhấp Công cụ > Tùy chọn....

Các nút, liên kết hoặc lệnh để mở hộp thoại Tùy chọn cũng sẽ khả dụng khi bạn chuyển đổi hoặc quét tệp trên màn hình Tác vụ mới, trên thanh công cụ và trình đơn lối tắt của các công cụ trong PDF Editor và OCR Editor và trong các hộp thoại mở ra khi bạn lưu tài liệu.

Hộp thoại Tùy chọn có bảy tab, mỗi tab chứa cài đặt cụ thể đối với chức năng nhất định của ABBYY FineReader.

Chung

Trên tab này, bạn có thể:

 • Chọn phần nào của của chương trình sẽ mở ra khi bạn khởi động ABBYY FineReader 14: màn hình Tác vụ mới, OCR Editor với dự án OCR mới hoặc OCR Editor với dự án OCR được dùng gần đây nhất.
 • Chỉ định thiết bị bạn muốn sử dụng để thu được hình ảnh và chọn giao diện quét.
  ABBYY FineReader sử dụng hộp thoại có sẵn để hiển thị cài đặt quét. Nếu giao diện quét của ABBYY FineReader 14 không tương thích với máy quét của bạn, bạn có thể sử dụng giao diện nguyên bản của máy quét. Tài liệu của máy quét sẽ chứa mô tả về hộp thoại này và các thành phần trong hộp thoại.
 • Đặt FineReader làm chương trình mặc định để mở tài liệu PDF.

Nếu bạn cài đặt ABBYY FineReader trên máy tính chạy Windows 7 không chọn ứng dụng xem PDF mặc định, ABBYY FineReader sẽ tự động trở thành chương trình mặc định để mở các tài liệu PDF.

Xử lý hình ảnh

Tab này có ba nhóm tùy chọn:

 • Kích hoạt nhận dạng nền trong PDF Editor
  Khi tùy chọn này được bật, tất cả các trang được mở trong PDF Editor sẽ được nhận dạng tự động. Quy trình này chạn trên nền và thêm một lớp văn bản tạm thời vào tài liệu PDF, cho phép tìm kiếm tài liệu và sao chép văn bản của tài liệu.
  Sử dụng liên kết ở dưới cùng của nhóm này để chỉ định (các) ngôn ngữ tài liệu của bạn.
 • Tự động xử lý hình ảnh trong trang khi thêm vào OCR Editor
  Tùy chọn này bật và tắt xử lý tự động các trang mới thêm. Nếu tự động xử lý được bật, bạn có thể chọn các tùy chọn xử lý tài liệu chung và cài đặt tiền xử lý ảnh sẽ được sử dụng khi quét và mở hình ảnh:
 • Nhận dạng hình ảnh trong trang (bao gồm xử lý sơ bộ và phân tích)
  Hình ảnh mới được thêm trong OCR Editor sẽ được xử lý sơ bộ theo cài đặt được chỉ định trong nhóm tùy chọn Cài đặt xử lý sơ bộ ảnh (áp dụng cho việc chuyển đổi và nhận dạng ký tự quang học- OCR). Phân tích và nhận dạng cũng sẽ được thực hiện tự động.
 • Đọc hình ảnh trang (bao gồm xử lý sơ bộ ảnh)
  Xử lý sơ bộ ảnh và phân tích tài liệu được thực hiện tự động, nhưng OCR phải được bắt đầu thủ công.
 • Tiền xử lý hình ảnh trang
  Chỉ xử lý sơ bộ được thực hiện tự động. Phân tích và OCR phải được bắt đầu thủ công.
 • Cài đặt xử lý sơ bộ ảnh (áp dụng cho việc chuyển đổi và nhận dạng ký tự quang học- OCR)
  ABBYY FineReader 14 cho phép bạn tự động xóa bỏ các lỗi phổ biến khỏi ảnh quét và ảnh kỹ thuật số.

Xem thêm: Nhận dạng nền, Các tùy chọn xử lý hình ảnh Làm việc với ngôn ngữ chữ viết phức tạp.

Ngôn ngữ

Tab này có các tùy chọn ngôn ngữ OCR. Xem thêm: Các tính năng của tài liệu cần xem xét trước khi OCR.

OCR

Trên tab này, bạn có thể chọn các tùy chọn nhận dạng:

 • Chế độ nhận dạng PDF
 • Sử dụng nhận dạng kỹ hay nhanh
 • Loại tài liệu
 • Chương trình sẽ phát hiện thành phần cấu trúc (cho phép bạn chọn giữ nguyên thành phần nào khi kết xuất kết quả sang Microsoft Word) hay không
 • Chương trình sẽ nhận dạng mã vạch hay không
 • Lập mẫu (cho phép bạn sử dụng mẫu người dùng khi nhận dạng văn bản)
 • Phông chữ (cho phép bạn chọn phông chữ sẽ được sử dụng trong văn bản được nhận dạng)

Xem thêm: Các tùy chọn OCR, Nếu tài liệu in chứa phông chữ phi tiêu chuẩn.

Cài đặt định dạng

Tên tab này, bạn có thể điều chỉnh cài đặt định dạng tệp đầu ra. Xem thêm: Cài đặt định dạng.

Khác

Trên tab này, bạn có thể:

 • Chỉ định ngôn ngữ giao diện của ABBYY FineReader 14.
 • Chỉ định số nhân xử lý FineReader có thể sử dụng cho OCR.
 • Chọn liệu ABBYY FineReader 14 sẽ tự động kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật không.
 • Xác minh bạn có muốn gửi dữ liệu cấu hình ABBYY FineReader 14 nặc danh tới ABBYY để giúp cải thiện phần mềm.
 • Chọn có hiển thị ưu đãi đặc biệt và lời khuyên về việc sử dụng ABBYY FineReader 14 hay không.
 • Kích hoạt hoặc vô hiệu JavaScript trong tài liệu PDF.
 • Chọn xem ABBYY FineReader 14 sẽ tự động phát hiện các URL trong tài liệu PDF.

Nhấp Đặt lại... ở cuối hộp thoại nếu bạn muốn quay lại cài đặt mặc định.

Các vùng và văn bản*

Trên tab này, bạn có thể:

 • Chỉ định cài đặt xác minh cho các ký tự có độ tin cậy thấp.
 • Chỉ định cài đặt xác minh cho các từ không có trong từ điển.
 • Bỏ qua từ chứa chữ số và ký tự đặc biệt.
 • Kiểm tra các từ ghép không có trong từ điển.
  Từ ghép là từ được tạo thành từ hai hay nhiều từ.
 • Chỉ định bạn có muốn sửa dấu cách trước và sau dấu chấm câu hay không.
 • Xem và chỉnh sửa các từ điển người dùng.
 • Chọn phông chữ để hiển thị văn bản thuần túy.
 • Chọn màu và độ dày khung của các loại vùng khác nhau trong cửa sổ Hình ảnh, màu tô sáng cho các ký tự có độ tin cạy thấp và các tùy chọn hiển thị khác.

Xem thêm: Kiểm tra văn bản được nhận dạng, Nếu chương trình không nhận dạng được một số ký tự nhất định, Chỉnh sửa thuộc tính vùng.

* Tab này chỉ khả dụng trong OCR Editor.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.