Sao chép nội dung từ tài liệu

ABBYY FineReader cho phép bạn sao chép văn bản, ảnh và bảng từ tài liệu và dán vào các ứng dụng khác. Bạn có thể sao chép nội dung từ các trang và hình ảnh được quét mà không cần nhận dạng toàn bộ tài liệu hoặc chuyển đổi thành định dạng có thể chỉnh sửa. Nội dung được chọn sẽ được sao chép vào Khay nhớ tạm. Sau đó bạn có thể dán nội dung đã chọn này vào bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ dán từ Khay nhớ tạm.

Để sao chép nội dung:

  1. Sử dụng , , hoặc trong ngăn Hình ảnh để chọn đoạn văn bản mà bạn muốn sao chép.
  2. Nhấp chuột phải vào đoạn văn bản và nhấp Nhận dạng và Sao chép Văn bản trên trình đơn lối tắt hoặc nhấp vào trên thanh công cụ bật lên.
  3. Dán nội dung vào ứng dụng khác.

Để lưu một vài trang:

  1. Chọn các trang trong ngăn Trang.
  2. Nhấp chuột phải vào các trang đã chọn, nhấp Lưu dưới dạng và chọn định dạng mong muốn hoặc chọn Gửi đến và chọn ứng dụng mà bạn muốn chèn các trang được nhận dạng vào.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.