Nếu ảnh không được phát hiện

Vùng ảnh đánh dấu ảnh được chứa trong tài liệu của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Vùng ảnh nếu bạn không muốn đoạn văn bản được nhận dạng. Nếu chương trình không thể phát hiện ảnh tự động, sử dụng công cụ Ảnh để khoanh vùng ảnh quanh ảnh theo cách thủ công.

  1. Trên thanh công cụ ở đầu cửa sổ Hình ảnh, chọn công cụ rồi sử dụng chuột để khoanh hình chữ nhật quanh ảnh trên hình ảnh của bạn.
  2. Chạy lại quy trình OCR.

Nếu có văn bản in trên ảnh trong tài liệu của bạn, khoanh vùng Ảnh nền quanh ảnh.

  1. Trong cửa sổ Hình ảnh, chọn trên thanh công cụ và vẽ khung quanh ảnh.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy công cụ này trên thanh công cụ, thêm công cụ này. Xem Thanh công cụ để biết hướng dẫn chi tiết.

  1. Khởi động quy trình OCR.

Bạn có thể thay đổi vùng hiện tại thành Ảnh hoặc Ảnh nền. Nhấp chuột phải vào vùng rồi nhấp vào Đổi loại vùng thành > Hình ảnh hoặc Đổi loại vùng thành > Hình ảnh nền.

Để biết thêm về loại vùng và chỉnh sửa vùng, xem Nếu vùng được phát hiện không chính xác.

1/14/2020 5:26:22 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.