Tự động hóa và lên lịch OCR

Xử lý nhiều tài liệu thường liên quan đến việc lặp lại cùng một thao tác nhiều lần. ABBYY FineReader bao gồm các tác vụ tự động hóa tích hợp cho phép bạn thực hiện các thao tác chung chỉ với một lần nhấp. Nếu bạn muốn linh hoạt hơn, bạn có thể tạo các tác vụ tự động hóa tùy chỉnh từ một loạt các bước xử lý có sẵn.

ABBYY FineReader bao gồm ABBYY Hot Folder, một ứng dụng lập lịch cho phép bạn xử lý tài liệu khi máy tính của bạn không được sử dụng, ví dụ: vào ban đêm. Các tác vụ được lên lịch có thể được tạo cho các thư mục cụ thể và có tất cả các cài đặt mở, nhận dạng và lưu hình ảnh cần thiết.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.