Панелі інструментів

У головному вікні програми ABBYY FineReader є декілька панелей інструментів. Кнопки на панелях — зручний засіб доступу до команд програми. Ці ж команди можна виконувати з меню програми або за допомогою гарячих клавіш.

Головна — головна панель інструментів. Містить фіксований набір кнопок, які дозволяють виконати всі основні дії: відкрити документ, відсканувати сторінку, відкрити зображення, розпізнати сторінки, зберегти результати тощо.

Швидкий доступ — панель швидкого доступу, вміст якої ви можете налаштувати, додавши на неї кнопки для виконання майже будь-якої команди головного меню. Стандартно ця панель не відображається в головному вікні. Щоб її відобразити, виберіть пункт Швидкий доступ в меню Вигляд>Панелі інструментів або в контекстному меню головної панелі інструментів.

Панелі інструментів вікон Сторінки, Зображення, Текст знаходяться в лівій та верхній частинах цих вікон. Панель інструментів вікна Сторінки містить фіксований набір кнопок. Панелі інструментів у верхній частині вікон Зображення і Текст ви можете налаштувати на свій розсуд.

Щоб налаштувати панелі інструментів, тобто додати/видалити кнопки, які виконують доступ до команд програми:

  1. Відкрийте діалог Налаштування панелей інструментів і гарячих клавіш (меню Сервіс>Налаштування панелей і гарячих клавіш…).
  2. На закладці Панелі інструментів у полі Категорії виберіть потрібну категорію.

Примітка. Вибір категорії змінює набір команд у списку Команди відповідно до набору команд головного меню програми.

  1. У полі Панель інструментів виберіть панель інструментів, на якій потрібно додати або видалити команду.
  2. У списку Команди виберіть команду й натисніть кнопку >> (або <<).

Вибрана команда з’явиться у списку команд панелі інструментів (або буде видалена зі списку).

  1. Для збереження внесених змін натисніть кнопку ОК.
  2. Для надання панелі швидкого доступу стандартного вигляду натисніть кнопку Відновити все.

Панель попереджень — панель, на якій відображаються попередження і повідомлення про помилки, які виникають у процесі роботи програми.

Щоб відкрити панель попереджень, виберіть пункт Показувати попередження у меню Вигляд.

Помилки та попередження відображаються для сторінки, виділеної у вікні Сторінки. Ви можете прогортати повідомлення за допомогою кнопок / .

Див. також:

1/14/2020 5:26:22 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.