Sayfa sayısına göre bölme

Bir PDF belgesini sayfa sayısına göre bölmek için şunları yapın:

 1. PDF Düzenleyiciyi kullanarak belgeyi açın ve Dosya > seçimini yapın Belgeyi Böl...
 2. Açılan iletişim kutusunda:
  1. Bölme yöntemi > Sayfa sayısına göre seçimini yapın.
  2. Sayfa sayısı değerini belirleyin. Bu, her yeni belge için izin verilen maksimum sayfa sayısıdır.
  3. Gerekirse Dosya adı değerini değiştirin. Tüm yeni belgelerin adlarının sonuna numaralandırma eklenir ve böylece dosya adları benzersiz olur. Addan önce veya sonra numaralandırmayı etkinleştirin ve basamak sayısını belirtin.

   Ör. parametreler "Ad: Document, Numaralama: Addan sonra, Rakam sayısı:3" şu belge adlarını üretecektir: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf, vs.
   Varsayılan olarak kaynak belgenin adı kullanılacaktır.
  4. Yeni belgeyi kaynak belge klasörüne kaydedin ya da farklı bir konum belirtin.

   Eklenen dosyalar, aynı dizindeki Ekler adlı ayrı bir klasöre gönderilecektir. Yeni belgelerde yer imleri korunmaz.
 3. Böl öğesine tıklayın.

Bölme işlemi tamamlandığında, yeni dosyaları içeren klasör ayrı bir pencerede açılacaktır.

04.03.2022 7:13:29

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.