Kağıt Belgeleri Tarama

Bir kağıt belgeyi taratabilir ve elde edilen görüntüyü ABBYY FineReader 12'de tanıyabilirsiniz. Bir görüntüyü taramak için aşağıdaki adımları uygulayın.

 1. Tarayıcınızın bilgisayara doğru bağlandığını ve açık olduğuna teyit edin.

Bilgisayarınıza bir tarayıcı bağlarken tarayıcının kılavuzundaki veya birlikte verilen diğer belgelerdeki talimatları uygulayın ve tarayıcıyla birlikte verilen yazılımı kurduğunuzdan emin olun. Bazı tarayıcıların, bağlandıkları bilgisayardan önce açılmaları gerekir.

 1. Taramak istediğiniz sayfayı tarayıcıya yerleştirin. Tarayıcınız otomatik belge besleyiciyle donatılmışsa birkaç sayfa yerleştirebilirsiniz. Tarayıcıdaki sayfaların olabildiğince düz yerleştirilmesine çalışın. Taranan belge üzerindeki metin çok fazla eğri olursa belge doğru dönüştürülemeyebilir.
 2. Tara düğmesine veya Dosya menüsündeki Sayfaları Tara… seçeneğine tıklayın.

Tarama iletişim kutusu açılacaktır. Tarama ayarlarını belirtip belgeyi taratın. Elde edilen görüntüler Sayfa penceresinde görünecektir.

Not: Bir FineReader belgesi o anda açıksa, yeni taranmış sayfalar o belgenin sonuna eklenir. Hiçbir FineReader belgesi açık değilse, bu sayfalar kullanılarak yeni bir tane oluşturulur.

İpucu: Normal bir yazıcıdan bastırılmış belgeleri taramanız gerekiyorsa, en iyi sonuçlar için gri tonlamalı mod ve 300 dpi çözünürlük kullanın.

Tanıma kalitesi basılı belgenin kalitesine ve belge taranırken kullanılan ayarlara bağlıdır. Düşük bir görüntü kalitesi tanıma kalitesini de düşüreceğinden, doğru tarama ayarlarını yapmak ve kaynak belgenin özelliklerini de hesaba katmak gerekir.

Parlaklık ayarları

Tarama ayarlarında parlaklık hatalı belirtilmişse, parlaklığı değiştirmeniz gerektiğini belirten bir uyarı mesajı tanıma işlemi sırasında görüntülenir. Bazı belgelerin siyah-beyaz modda taranması için ek parlaklık ayarları gerekebilir.

Parlaklık ayarını değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Tara düğmesine tıklayın.
 2. Açılan iletişim kutusunda parlaklığı belirtin.

Not: Standart parlaklık ayarı (%50) çoğu durumda yeterli olur.

 1. Görüntüyü tarayın.

Elde edilen görüntüde harflerin birbirine karışması veya birleşmesi gibi pek çok kusur varsa, daha iyi bir görüntü elde etmeye yönelik öneriler içeren aşağıdaki tabloya bakın.

Görüntüyle ilgili sorunlar Öneriler
Metin tanınmaya hazır ve hiçbir ayar yapılması gerekmiyor.

Karakterler birbirlerinden ayrılmış, çok parlak ve çok ince.

 • Görüntüyü koyulaştırmak için parlaklığı azaltın
 • Gri tonlamalı tarama modunu kullanın (bu modda parlaklık otomatik ayarlanır)

Çok kalın ve koyu olduklarından karakterler birbirine karışıyor ve bozuluyor.

 • Görüntüyü daha açık hale getirmek için parlaklığı artırın
 • Gri tonlamalı tarama modunu kullanın (bu modda parlaklık otomatik ayarlanır)

Çözünürlüğü değiştirmeniz gerektiğini bildiren bir mesaj gördüğünüzde yapmanız gerekenler

Tanıma kalitesi, belge görüntüsünün çözünürlüğüne bağlıdır. Düşük görüntü çözünürlükleri (150 dpi'den az) tanıma kalitesini olumsuz etkileyebilir, ancak çok yüksek görüntü çözünürlükleri de (600 dpi'den fazla) tanıma kalitesini fazlaca geliştirmediği gibi işlenmeleri çok uzun sürer.

Şu durumlarda, görüntü çözünürlüğünü değiştirmenizi isteyen bir mesaj görebilirsiniz:

 • Görüntünün çözünürlüğü 250 dpi'den düşük veya 600 dpi'den yüksek olduğunda.
 • Görüntünün standart olmayan bir çözünürlüğü olduğunda. Örneğin, bazı faksların çözünürlüğü 204 x 96 dpi olabilir. En iyi tanıma sonuçları için, görüntünün dikey ve yatay çözünürlükleri aynı olmalıdır.

Bir görüntünün çözünürlüğünü değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Tara düğmesine tıklayın.
 2. Tarama iletişim kutusunda farklı bir çözünürlük seçin.

Not: 10 puntodan küçük metinler içermeyen belgeler için 300 dpi çözünürlük kullanmanızı öneririz. 9 punto veya daha küçük metinler için 400–600 dpi çözünürlük kullanın.

 1. Görüntüyü tarayın.

İpucu: Bir görüntünün çözünürlüğünü değiştirmek için Görüntü Editörü'nü de kullanabilirsiniz. Görüntü Editörü'nü açmak için, Sayfa menüsünde Görüntüyü Düzenle…'ye tıklayın.

Yan yana sayfaları tarama

Bir kitabın yan yana sayfalarını taradığınızda, her iki sayfa da aynı görüntüde çıkar.

OCR kalitesini artırmak için, yan yana sayfalar içeren görüntüleri iki ayrı görüntüye bölün. ABBYY FineReader 12, bu tür görüntüleri FineReader belgesi içinde ayrı sayfalara bölen özel bir moda sahiptir.

Bir kitabın yan yana sayfalarını veya ikili sayfaları taramak için aşağıdaki adımları uygulayın.

 1. Seçenekler iletişim kutusunu açın (Araçlar >Seçenekler…) ve Tara/Aç sekmesine tıklayın.
 2. Genel düzenlemeler grubunda, Yan yana sayfaları böl seçeneğini seçin.

Not: En iyi sonuçları almak için, tarama sırasında sayfaların doğru yönlendirildiğinden emin olun ve Seçenekler iletişim kutusunun Tara/Aç sekmesindeki Sayfa yönlendirmesini algıla seçeneğini etkinleştirin.

 1. Yan yana sayfaları tarayın.

Dilerseniz, Görüntü Aç iletişim kutusundaki Seçenekler… düğmesine tıklayarak (Dosya >PDF Dosyasını veya Görüntüsünü Aç…) veya tarama iletişim kutusunu kullanarak otomatik işleme ayarlarına erişebilirsiniz.

Yan yana sayfaları manuel olarak da bölebilirsiniz:

 1. Görüntü Editörü'nü açın (Sayfalar > Görüntüyü Düzenle…).
 2. Görüntüyü bölmek için Böl grubundaki seçenekleri kullanın.

Ayrıca bakınız:

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.