Dokument till mobilapplikationen

Download

Det går att skapa dokument i mobilapplikationen FineReader PDF och fortsätta arbeta med dem i FineReader PDF på din dator.

Gör följande för att skicka ett dokument från din smarttelefon till din dator:

  1. Installera mobilapplikationen FineReader PDF på din iOS-enhet (finns på App Store).
  2. Skapa ett dokument på din iOS-enhet med hjälp av mobilapplikationen FineReader PDF.
  3. Skicka dokumentet till datorn genom att använda exportfunktionen till Google Drive (FineReader).

Gör sedan så här för att snabbt komma åt de dokument som skapats med hjälp av mobilapplikationen:

  1. Installera molnlagringsklienten för Google Drive på datorn.
    Ladda ner Google Drive för Windows från Googles webbplats.
  2. På hemskärmen anger du FineReader-katalogen i ditt lokala Google Drive-lagringsutrymme genom att klicka på Välj katalog i Mobil applikation fliken.
  3. Välj dokumentet eller katalogen du vill ha i listan med mobilapplikationens dokument och kataloger.
  4. Gör önskade ändringar och spara dokumentet.

Mer information om hur du arbetar med dokument som skapats med hjälp av mobilapplikationen finns i Integration med mobilapplikationen.

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.