Microsoft Excel-uppgifter

Download

Med uppgifterna i fliken Microsoft Excel i fönstret Uppgift kan du enkelt konvertera bilder över tabeller till Microsoft Excel.

 1. Öppna listrutan Dokumentspråk från den översta delen av fönstret och välj språken för alla dina dokument.
 2. Gå till listrutan Färgläge och välj antingen fullfärgsläge eller svartvitt läge.

Viktigt! När du väl har konverterat ett dokument till svartvitt kan du inte återställa färgerna igen.

 1. Välj önskade dokumentalternativ till höger om fönstret:
  • Dokumentlayout-alternativ
  • Välj Behåll bilder om du vill spara bilderna i måldokumentet
  • Välj Skapa separat kalkylblad för varje sida om du vill att alla sidor i originaldokumentet ska sparas som ett separat Microsoft Excel-kalkylblad

Mer information om de tillgängliga sparalternativen för Microsoft Excel finns i "Spara tabeller."

 1. Klicka på knappen för uppgiften som du behöver:
  • Skanna till Microsoft Excel läser in ett pappersdokument och konverterar det till Microsoft Excel
  • Bild eller PDF-fil till Microsoft Excel konverterar PDF-dokument eller bildfiler till Microsoft Excel
  • Foto till Microsoft Excel konverterar foton av dokument till Microsoft Excel

Som ett resultat skapas ett nytt Microsoft Excel-dokument som innehåller texten från ditt originaldokument.

Viktigt! När du startar en inbyggd uppgift kommer de aktuellt markerade programalternativen att användas. Du måste starta om uppgiften om du bestämmer dig för att ändra något av alternativen.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.