Bildforbehandling

Download

Förvrängda rader, snedhet, brus och andra defekter som förekommer i inlästa bilder och digitala foton kan sänka tolkningskvaliteten. ABBYY FineReader kan ta bort dessa defekter automatiskt och låter dig även ta bort dem manuellt.

Automatisk bildförbehandling

ABBYY FineReader har flera olika bildförbehandlingsfunktioner. Om dessa funktioner aktiveras kommer programmet automatiskt att avgöra hur en bild kan förbättras baserat på dess typ och tillämpar alla nödvändiga förbättringar: tar bort brus, korrigerar snedhet, rätar ut textrader och korrigerar trapetsförvrängningar.

Obs! Dessa åtgärder kan ta ett tag att utföra.

Slutför de nedanstående stegen om du vill att ABBYY FineReader 12 ska förbehandla alla bilder som är öppnade eller inlästa automatiskt.

 1. Öppna dialogrutan Alternativ (Verktyg >Alternativ…).
 2. Klicka på fliken Läs in/öppna och se till att alternativet Bearbeta sidor automatiskt när de läggs till i gruppen Allmänt är aktiverat och att nödvändiga åtgärder är valt i gruppen Bildförbehandling.

Obs!Automatisk bildförbehandling kan även aktiveras och inaktiveras i dialogrutan Öppna bild (Arkiv >Öppna PDF-fil eller bild…) och i dialogrutan för inläsnining.

Manuell redigering av bilder

Du kan inaktivera automatisk bildförbehandling och redigera bilder manuellt i Bildredigeraren.

Följ instruktionerna nedan för att redigera en bild manuellt:

 1. Öppna Bildredigerare och klicka på Redigera bild… på menyn Sida.

Den vänstra delen av BILDREDIGERARE innehåller sidan i FineReader-dokumentet som valdes när du öpnade Bildredigering. Den högra delen innehåller flera flikar med verktyg för redigering av bilder.

 1. Välj ett verktyg och göra önskade ändringar. De flesta verktygen kan tillämpas till särskilt utvalda sidor eller till alla sidor i dokumentet. Du kan välja sidor med rullisten Val eller i fönstret Sidor.
 2. 3Klicka på knappen Stäng bildredigerare när du är klar med att redigera bilden.

Bildredigerare innehåller följande verktyg:

 • Rekommenderad förbehandling Programmet avgör automatiskt vilka justeringar som måste göras av bilden. Justeringar som kan tillämpas inkluderar borttagning av skräpord och oskärpa, färginvertering för att göra bakgrundsfärgen ljus, korrigering av snedhet, uträtning av textrader, korrigering av trapetsförvrängningar och trimning av bildkanter.
 • Ta bort lutning  Korrigerar lutande bilder.
 • Räta ut textrader Räter ut alla krokade textrader på bilden.
 • Fotokorrigering  Verktygen i den här gruppen låter dig räta ut textrader, ta bort skräpord och oskärpa samt göra dokumentets bakgrundsfärg vit.
 • Korrigera trapetsförvrängning Korrigerar trapetsförvrängningar och tar bort bildkanter som inte innehåller några användbara data. När du väljer det här verktyget kommer ett blått rutnäta att visas på bilden. Dra rutnätets hörn till bildens hörn. Om du gör på rätt sätt så kommer rutnätets horisontella rader att vara parallella med textraderna. Klicka nu på knappen Korrigera.
 • Rotera och vänd Verktygen i den här gruppen låter dig rotera bilderna och vända dem vertikalt eller horisontellt för att ge texten på bilden korrekt orientering.
 • Dela Verktygen i den här gruppen låter dig dela upp bilden i delar. Det här kan vara användbart om du läser in en bok och när du behöver dela upp vända sidor.
 • Beskär Tar bort bildkanter som inte innehåller någon användbar information.
 • Invertera Inverterar bildfärger. Det här kan vara användbart om du arbetar med textfärger som inte är standard (ljus text på en mörk bakgrund).
 • Upplösning  Ändrar bildupplösningen.
 • Ljusstyrka och kontrast  Ändrar ljusstyrkan och kontrasten på bilden.
 • Nivåer Det här verktyget låter dig justera färgnivåerna på bilderna genom att ändra intensiteten av skuggor, ljus och halvtoner.

Du höjer kontrasten i en bild genom att flytta de vänstra och högra skjutreglagen på histogrammet Inmatningsnivåer. Det vänstra skjutreglaget ställer in färgen som kommer att betraktas som den svartaste delen på bilden. Det högra skjutreglaget ställer in färgen som kommer att betraktas som den vitaste delen på bilden. Genom att flytta det mittersta skjutreglaget till höger blir bilden mörkare, och genom att flytta det till vänster kommer att göra bilden ljusare.

 • Radergummi Tar bort en del av bilden.
 • Ta bort färgmarkeringar Tar bort alla färgstämplar och pennmarkeringar för att underlätta tolkning av text som döljs av sådana markeringar. Det här verktyget är avsett för inlästa dokument med mörk text på en vit bakgrund. Använd inte det här verktyget för digitala foton och dokument med färgbakgrunder.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.