EPUB/FB2 seaded

Saadaval on järgmised seaded:

Dokumendi küljendus

Vali sobiv seadistus vastavalt sellele, kuidas plaanid väljunddokumenti kasutada.

  • Vormindatud tekst
    Säilitab lõigud, kuid ei säilita objektide täpseid asukohti ja reavahesid. Loodud tekst joondatakse vasakule. Paremalt-vasakule kirjas tekstid joondatakse paremale.
    Püstised tekstid saavad rõhtseteks.
    Fontide laadid säilitatakse vaid EPUB-vormingus.
  • Lihttekst
    Ei säilita vormingut.

EPUB-vormingusse salvestades saad fondid säilitada, valides selleks Vormindatud tekst suvandi Dokumendi küljenduse ripploendist ja lubades suvandi Säilita fondid ja kirjasuurused (üksnes EPUB) allpool. Vali suvand Manusfondid dokumendi kirjatüüpide manustamiseks tulemuseks saadavasse e-raamatusse.
Mõned seadmed ja mõni tarkvara ei kuva manustatud fonte.

Loo tiitelleht

Luba suvand Kasuta esimest lehekülge e-raamatu tiitellehena, kui soovid kasutada dokumendi esimest lehekülge selle kaanena.

Pildi seaded

Suurt hulka pilte sisaldavad dokumendid võivad olla väga suured. Piltide kvaliteeti ja tulemuseks saadava faili suurust saab muuta suvandite abil Säilita pildid ripploendist.

Näpunäide. Pildi salvestamise seadete muutmiseks klõpsa Kohandatud.... Kahekõne väljal Kohandatud seadistused vali soovitud seaded ja klõpsa OK.

EPUB-i seaded

Saad valida, millist EPUB-i vormingut kasutada soovid.

Säilita dokumendi metaandmed, nagu autorid ja märksõnad

Säilitab metaandmed, kui salvestad dokumendi. See suvand on vaikimisi lubatud.

Kui soovid dokumendi metaandmeid muuta, klõpsa Redigeeri metaandmeid... nuppu, tee soovitud muudatused ja klõpsa OK.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.