Praegune kuupäev ja kellaaeg templitel ning päistes ja jalustes

Saad luua praegust kuupäeva kuvavaid templeid ja päistes'i ja jalustes. Kasuta templite või päistes'i ja jalustes haldajas järgmisi silte.

Silt Näide
<d/> Kuupäev lühivormingus 07.02.2013
<date/> Kuupäev pikas vormingus 7 Veebruar 2013
<t12/> Aeg 12-tunnises vormingus 9:22 PM
<t24/> Aeg 24-tunnises vormingus 21:22
<time/> Aeg HH:MM:SS vormingus 21:22:51

Vaikimisi määravad kuupäeva ja aja vormingud sinu arvuti piirkonnasätted. Võid määratleda erineva vormingu. Näiteks <d=RUS/>, <date=USA/> või <time=ENG/>. Tulemus kuvatakse koheselt eelvaatepaanis.

Klõpsa siin, et näha mõningaid näiteid

Saad määratleda kohandatud kuupäeva ja aja vormingud.

Klõpsa siin, et näha mõningaid näiteid

Saad kuupäeva ja aja vorminguid määratleda silte <date/> ja <time/> kasutades.

<date/> parameetrid

Näide
Aasta
%y Aasta kui arv vahemikus 01 kuni 99 (eelnevate nullidega) 01
%#y Aasta kui arv vahemikus 1 kuni 99 (eelnevate nullideta) 1
%Y Aasta kui arv vahemikus 0001 kuni 9999 (eelnevate nullidega) 2013
%#Y Aasta kui arv vahemikus 1 kuni 9999 (eelnevate nullideta) 2013
Kuu
%b Kuude nimed lühendatult Veebr
%B Kuude täisnimed Veebruar
%m Kuu kui arv vahemikus 01 kuni 12 (eelnevate nullidega) 02
%#m Kuu kui arv vahemikus 1 kuni 12 (eelnevate nullideta) 2
Kuu päev
%d Päev kui arv vahemikus 01 kuni 31 (eelnevate nullidega) 07
%#d Päev kui arv vahemikus 1 kuni 31 (eelnevate nullideta) 7
Nädalapäev
%a Päevade nimed lühendatult Te
%A Kuude täisnimed Teisipäev

<time/> parameetrid

Näide
Tunnid
%H Tunnid 24-tunnises vormingus (00 kuni 23, eelnevate nullidega) 07
%#H Tunnid 24-tunnises vormingus (0 kuni 23, eelnevate nullideta) 7
%I Tunnid 12-tunnises vormingus (01 kuni 12, eelnevate nullidega) 05
%#I Tunnid 12-tunnises vormingus (1 kuni 12, eelnevate nullideta) 5
%p A.M./P.M. tähistus 12-tunnise vormingu jaoks* AM
Minutid ja sekundid
%M Minutid kui arv vahemikus 00 kuni 59 (eelnevate nullidega) 04
%#M Minutid kui arv vahemikus 0 kuni 59 (eelnevate nullideta) 4
%S Sekundid kui arv vahemikus 00 kuni 59 (eelnevate nullidega) 04
%#S Sekundid kui arv vahemikus 0 kuni 59 (eelnevate nullideta) 4

Täiendav parameeter

%%

Protsendi sümbol

Piirkonnasätete muutmine

______________________

* Saadaval ainult piirkondade USA, ENG, HUN ja CZ jaoks.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.