Optilise tekstituvastuse automatiseerimine ja plaanimine

  • Automaatne dokumenditöötlus
    Mitme dokumendi töötlemine tähendab sageli samade toimingute pidevat kordamist. ABBYY FineReader sisaldab sisemisi automaat-tegumeid. Kui vajad täiendavat paindlikkust, saad luua kohandatud automaat-tegumeid saadaolevate töötlemissammude laiast valikust.
  • Plaanitud töötlemine
    ABBYY FineReaderis sisaldub ABBYY Hot Folder – plaanimisrakendus, mis lubab töödelda dokumente, kui arvutit ei kasutata, nt öösel. Plaanitud tegumeid saab luua konkreetsete kaustade jaoks ja nendel on kõik sätted, mida on vaja kujutise avamiseks, tuvastamiseks ja salvestamiseks.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.