Συνεργασία σε έγγραφα PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να βλέπετε και να απαντάτε σε σχόλια που έκαναν άλλοι αναθεωρητές, ακόμα κι αν αυτά δημιουργήθηκαν σε άλλες εφαρμογές εκτός του ABBYY FineReader. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε την κατάσταση ενός σχολίου για να ενημερώσετε τον αναθεωρητή ότι αποδεχθήκατε ή απορρίψατε την πρότασή του.

Για να προβάλετε μια λίστα με όλα τα σχόλια στο έγγραφο, ανοίξτε το παράθυρο Σχόλια κάνοντας κλικ στο κουμπί στην κύρια γραμμή εργαλείων.

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να ανοίξετε το παράθυρο Σχόλια:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια σημείωση, μια σφραγίδα ή ένα σχόλιο και επιλέξτε Προβολή παραθύρου σχολίων στο μενού συντόμευσης.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή και επιλέξτε Προβολή παραθύρου σχολίων.
  • Πιέστε F7.

Προσθήκη σχολίου σε μια σημείωση

Άνοιγμα σχολίου

Απάντηση σε σχόλιο

Διαγραφή σημείωσης ή σχετικού σχολίου ή απάντησης

Σήμανση σχολίου ή αλλαγή της κατάστασής του

Ιδιότητες σημειώσεων και σχολίων

Το παράθυρο σχολίων

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.