Εγκατάσταση, ενεργοποίηση και εγγραφή του ABBYY FineReader 14

Η πειρατεία λογισμικού βλάπτει εξίσου τους κατασκευαστές και τους τελικούς χρήστες του. Η χρήση ενός παράνομου προϊόντος δεν είναι ποτέ ασφαλής. Το νόμιμο λογισμικό διασφαλίζει ότι κανένα τρίτο μέρος δεν μπορεί να εισαγάγει επιβλαβείς αλλαγές κώδικα. Η ABBYY καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της και την ασφάλεια των πελατών της.

Τα προϊόντα λογισμικού της ABBYY περιλαμβάνουν ειδική τεχνολογία προστασίας, η οποία αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από χρηστές οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε συμφωνία άδειας χρήσης με την ABBYY. Για να έχετε τη δυνατότητα εκτέλεσης του ABBYY FineReader χωρίς περιορισμούς, θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε.

Η δήλωση του προϊόντος είναι προαιρετική και οι εγγεγραμμένοι χρήστες απολαμβάνουν ορισμένα πλεονεκτήματα.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.