Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων

Η ποιότητα των εικόνων έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα αναγνώρισης. Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την αναγνώριση των εικόνων:

Γλώσσες εγγράφου

Το ABBYY FineReader αναγνωρίζει μονόγλωσσα και πολύγλωσσα έγγραφα (π.χ. γραμμένα σε δύο ή περισσότερες γλώσσες). Για τα πολύγλωσσα έγγραφα, θα πρέπει να επιλέξετε αρκετές γλώσσες αναγνώρισης.

Για να ορίσετε μια γλώσσα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων για το έγγραφό σας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσα εγγράφου της κύριας γραμμής εργαλείων ή στο παράθυρο Εργασία, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Αυτόματη επιλογή

Το ABBYY FineReader επιλέγει αυτόματα τις κατάλληλες γλώσσες από τη λίστα γλωσσών που καθορίζονται από το χρήστη. Για να τροποποιήσετε αυτήν τη λίστα:

 1. Επιλέξτε Περισσότερες γλώσσες…
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής γλώσσας, επιλέξτε τη ρύθμιση Αυτόματη επιλογή γλωσσών εγγράφου από την ακόλουθη λίστα.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός….
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Γλώσσες, επιλέξτε τις επιθυμητές γλώσσες.
 • Μια γλώσσα ή συνδυασμός γλωσσών

Επιλέξτε μια γλώσσα ή ένα συνδυασμό γλωσσών. Η λίστα των γλωσσών περιλαμβάνει γλώσσες αναγνώρισης που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, καθώς και Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.

 • Περισσότερες γλώσσες…

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση εάν η γλώσσα που χρειάζεστε δεν εμφανίζεται στη λίστα.

Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής γλώσσας, επιλέξτε τη ρύθμιση Χειροκίνητος ορισμός γλωσσών και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ή γλώσσες, επιλέγοντας τα κατάλληλα πλαίσια. Εάν χρησιμοποιείτε συχνά ένα συγκεκριμένο συνδυασμό γλωσσών, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα γι' αυτές τις γλώσσες.

Εάν μια γλώσσα δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, τότε:

 1. Αυτή η γλώσσα δεν υποστηρίζεται από το ABBYY FineReader.

Για μια ολοκληρωμένη λίστα των υποστηριζόμενων γλωσσών, ανατρέξτε στην ενότητα "Υποστηριζόμενες γλώσσες."

 1. Η γλώσσα δεν υποστηρίζεται από το αντίγραφο του λογισμικού που διαθέτετε.

Η ολοκληρωμένη λίστα των γλωσσών που είναι διαθέσιμες στο αντίγραφό σας παρέχεται στο πλαίσιο διαλόγου Άδειες χρήσης (Βοήθεια > Πληροφορίες… > Πληροφορίες Άδειας Χρήσης).

Επιπλέον της χρήσης ενσωματωμένων γλωσσών και ομάδων γλωσσών, μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας γλώσσα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εάν το πρόγραμμα δεν αναγνωρίζει ορισμένους από τους χαρακτήρες."

Τύπος εκτύπωσης

Τα έγγραφα μπορούν να έχουν εκτυπωθεί σε διάφορες συσκευές, όπως γραφομηχανές και συσκευές φαξ. Η ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων μπορεί να βελτιωθεί με επιλογή του σωστού Τύπος εγγράφου στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές.

Για τα περισσότερα έγγραφα, το πρόγραμμα θα εντοπίσει αυτόματα τον τύπο της εκτύπωσης. Για την αυτόματη ανίχνευση του τύπου εκτύπωσης πρέπει να είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Αυτόματο στην ενότητα Τύπος εγγράφου του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές…). Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο σε λειτουργία χρώματος ή σε ασπρόμαυρη λειτουργία.

Μπορείτε επίσης να επιλέξτε να καθορίσετε χειροκίνητα τον τύπο της εκτύπωσης, όπως απαιτείται.

Παράδειγμα πληκτρολογημένου κειμένου. Όλα τα γράμματα διαθέτουν ίσο πλάτος (συγκρίνετε, για παράδειγμα, τα γράμματα, "w" και "t"). Για κείμενα αυτού του τύπου, επιλέξτε Γραφομηχανής.
Παράδειγμα κειμένου από συσκευή φαξ. Όπως μπορείτε να δείτε από το παράδειγμα, πέρα από το θόρυβο και την παραμόρφωση, τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα σε ορισμένα σημεία. Για κείμενα αυτού του τύπου, επιλέξτε Φαξ.

Συμβουλή: Μετά από την αναγνώριση πληκτρολογημένων κειμένων ή φαξ, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη ρύθμιση Αυτόματα πριν από την επεξεργασία κανονικών εκτυπωμένων εγγράφων.

Ποιότητα εκτύπωσης

Τα έγγραφα χαμηλής ποιότητας με "θόρυβο" (εμφάνιση τυχαίων μαύρων κουκκίδων ή κηλίδων), με θολωμένα ή ανομοιόμορφα γράμματα ή με παραμορφωμένες γραμμές και μετατοπισμένα περιγράμματα πινάκων ενδέχεται να απαιτούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις σάρωσης.

Φαξ Εφημερίδα

Για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων, η σάρωση εγγράφων χαμηλής ποιότητας εκτελείται σε τόνους του γκρι. Κατά τη σάρωση σε τόνους του γκρι, το πρόγραμμα θα επιλέξει αυτόματα τη βέλτιστη τιμή φωτεινότητας.

Η λειτουργία σάρωσης "Τόνοι του γκρι" διατηρεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα γράμματα στο σαρωμένο κείμενο, επιτρέποντας την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων κατά την αναγνώριση εγγράφων μεσαίας ή χαμηλής ποιότητας. Μπορείτε επίσης να διορθώσετε ορισμένα από τα ελαττώματα χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας που είναι διαθέσιμα στον Επεξεργαστή εικόνας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προεπεξεργασία εικόνων."

Λειτουργία χρώματος

Εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε τα αρχικά χρώματα ενός έγχρωμου εγγράφου, μπορείτε να επεξεργαστείτε το έγγραφο σε ασπρόμαυρη λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται σημαντικά το μέγεθος του εγγράφου που δημιουργείται στο ABBYY FineReader και επιταχύνεται η διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. Ωστόσο, η επεξεργασία εικόνων χαμηλής αντίθεσης σε ασπρόμαυρη λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή ποιότητα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. Επίσης, δεν συνιστάται η ασπρόμαυρη επεξεργασία για φωτογραφίες, σελίδες περιοδικών και κείμενα σε Κινέζικα, Ιαπωνικά και Κορεατικά.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να επισπεύσετε την αναγνώριση εγχρώμων και ασπρόμαυρων εγγράφων επιλέγοντας το στοιχείο Ταχεία ανάγνωση στην καρτέλα Ανάγνωση του πλαισίου διαλόγου Επιλογές. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες αναγνώρισης, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές OCR.

Για να επιλέξετε μια λειτουργία χρώματος:

 • Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Λειτουργία χρώματος στο πλαίσιο διαλόγου Εργασία ή
 • επιλέξτε μία από τις επιλογές του στοιχείου Λειτουργία χρώματος της καρτέλας Έγγραφο του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές…).

Σημαντικό! Από τη στιγμή που το έγγραφο έχει μετατραπεί σε ασπρόμαυρο, δεν θα είστε σε θέση να αποκαταστήσετε τα χρώματα. Για να δημιουργήσετε ένα έγχρωμο έγγραφο, ανοίξτε το αρχείο με τις έγχρωμες εικόνες ή σαρώστε το έντυπο έγγραφο στη λειτουργία χρώματος.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.