Φωτογράφιση εγγράφων

Η σάρωση δεν είναι ο μοναδικός τρόπος απόκτησης εικόνων των εγγράφων σας. Μπορείτε να αναγνωρίζετε φωτογραφίες εγγράφων που έχουν ληφθεί με φωτογραφική μηχανή ή κινητό τηλέφωνο. Απλώς φωτογραφίστε το κείμενο, αποθηκεύστε τη φωτογραφία στον σκληρό δίσκο σας και ανοίξτε την στο ABBYY FineReader.

Όταν φωτογραφίζετε έγγραφα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ορισμένους παράγοντες ώστε η φωτογραφία να είναι καταλληλότερη για αναγνώριση. Αυτοί οι παράγοντες περιγράφονται αναλυτικά στις παρακάτω ενότητες:

Απαιτήσεις φωτογραφικής μηχανής

Η φωτογραφική σας μηχανή θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίσετε εικόνες εγγράφων που μπορούν να αναγνωρισθούν με αξιόπιστο τρόπο.

Συνιστώμενα χαρακτηριστικά φωτογραφικής μηχανής

 • Αισθητήρας εικόνων: 5 εκατομμύρια εικονοστοιχεία για σελίδες A4. Μικρότεροι αισθητήρες μπορούν να είναι κατάλληλοι για τη λήψη φωτογραφιών μικρότερων εγγράφων, όπως επαγγελματικών καρτών.
 • Δυνατότητα απενεργοποίησης φλας
 • Χειροκίνητος έλεγχος του διαφράγματος, δηλ. διαθεσιμότητα λειτουργίας Av ή πλήρους χειροκίνητης λειτουργίας της μηχανής
 • Χειροκίνητη εστίαση
 • Σύστημα αντιμετώπισης της αστάθειας της μηχανής ή δυνατότητα χρήσης τρίποδα
 • Οπτικό ζουμ

Ελάχιστες απαιτήσεις

 • 2 εκατομμύρια εικονοστοιχεία για σελίδες A4.
 • Μεταβλητή εστιακή απόσταση.

Σημείωση: Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής, ανατρέξτε στα έγγραφα που παρέχονται με τη μηχανή σας.

Φωτισμός

Ο φωτισμός επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της λαμβανόμενης φωτογραφίας.

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με έντονο και ομοιόμορφα κατανεμημένο φως, κατά προτίμηση φως ημέρας. Κατά τη διάρκεια μιας ηλιόλουστης ημέρας μπορείτε να αυξήσετε το διάφραγμα για να τραβήξετε πιο καθαρή φωτογραφία.

Χρήση φλας και πρόσθετων πηγών φωτισμού

 • Όταν χρησιμοποιείτε τεχνητό φωτισμό, χρησιμοποιήστε δύο φωτεινές πηγές, τοποθετημένες κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι σκιές ή η εκτυφλωτική φωτεινότητα.
 • Εάν ο φωτισμός είναι επαρκής, απενεργοποιήστε το φλας για την αποφυγή των έντονα φωτεινών και σκούρων τόνων. Κατά τη χρήση του φλας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, φωτογραφίζετε από απόσταση περίπου 50 εκατοστών.

Σημαντικό! Κατά τη φωτογράφιση εγγράφων εκτυπωμένων σε γυαλιστερό χαρτί δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε φλας. Συγκρίνετε μια θαμπή εικόνα με μια εικόνα καλής ποιότητας:

Εάν η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή

 • Ορίστε μια μικρότερη τιμή διαφράγματος.
 • Ορίστε μια υψηλότερη τιμή ISO.
 • Χρησιμοποιήστε χειροκίνητη εστίαση, καθώς η αυτόματη εστίαση μπορεί να αποτύχει σε συνθήκες κακού φωτισμού.

Συγκρίνετε μια πολύ σκοτεινή εικόνα με μια εικόνα καλής ποιότητας:

Λήψη φωτογραφιών

Για να λαμβάνετε φωτογραφίες εγγράφων καλής ποιότητας, φροντίζετε να τοποθετείτε σωστά τη φωτογραφική μηχανή και ακολουθείτε αυτές τις απλές συστάσεις.

 • Χρησιμοποιείτε έναν τρίποδα όπου αυτό είναι δυνατό.
 • Ο φακός θα πρέπει να τοποθετείται παράλληλα με τη σελίδα. Η απόσταση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του εγγράφου θα πρέπει να επιλέγεται έτσι, ώστε ολόκληρη η σελίδα να προσαρμόζεται στο καρέ κατά τη μεγέθυνση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η απόσταση θα κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 εκατοστών.
 • Ισιώνετε τις σελίδες του έντυπου εγγράφου ή του βιβλίου (ιδίως στην περίπτωση των χονδρών βιβλίων). Οι γραμμές του κειμένου δεν πρέπει να παραμορφώνονται περισσότερο από 20 μοίρες, αλλιώς το κείμενο μπορεί να μην μετατραπεί σωστά.
 • Για να εξασφαλίσετε πιο καθαρές εικόνες, εστιάστε στο κέντρο της εικόνας.

 • Ενεργοποιήστε το σύστημα αντιμετώπισης της αστάθειας της μηχανής, καθώς η μεγαλύτερης διάρκειας έκθεση σε δυσμενείς συνθήκες φωτισμού ενδέχεται να προκαλέσει θάμπωμα.
 • Χρησιμοποιείτε την αυτόματη λειτουργία απελευθέρωσης κλείστρου. Κατ' αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η μετακίνηση της φωτογραφικής μηχανής κατά το πάτημα του κουμπιού απελευθέρωσης κλείστρου. Η χρήση της αυτόματης λειτουργίας απελευθέρωσης κλείστρου συνιστάται ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε τρίποδα.

Πως μπορείτε να βελτιώσετε μια εικόνα, εάν:

 • η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή ή η αντίθεσή της είναι πολύ χαμηλή.

Λύση: Προσπαθήστε να βελτιώσετε το φωτισμό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, δοκιμάστε να ρυθμίσετε μικρότερη τιμή διαφράγματος.

 • Η φωτογραφία δεν είναι αρκετά ευκρινής.

Λύση: Η αυτόματη εστίαση μπορεί να μην έχει τα κατάλληλα αποτελέσματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή κατά τη φωτογράφιση από μικρή απόσταση. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε πιο έντονο φωτισμό. Χρησιμοποιήστε τρίποδο και χρονόμετρο για να αποφύγετε τη μετακίνηση της φωτογραφικής μηχανής κατά τη φωτογράφιση.

Εάν η εικόνα είναι ελαφρώς θαμπή, δοκιμάστε το εργαλείο Διόρθωση φωτογραφίας που είναι διαθέσιμο στον Επεξεργαστή εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χειροκίνητη επεξεργασία εικόνων."

 • Ένα τμήμα της εικόνας δεν είναι αρκετά ευκρινές.

Λύση: Δοκιμάστε να ορίσετε υψηλότερη τιμή διαφράγματος. Φωτογραφίστε από μεγαλύτερη απόσταση στη μέγιστη ρύθμιση του οπτικού ζουμ. Εστιάστε σε ένα σημείο μεταξύ του κέντρου και του άκρου της εικόνας.

 • το φλας προκαλεί θάμπωμα.

Λύση: Απενεργοποιήστε το φλας ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλες φωτεινές πηγές και να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του εγγράφου.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.