Δημιουργία εξειδικευμένων αυτοματοποιημένων εργασιών

(Μόνο στην έκδοση ABBYY FineReader Corporate)

Μπορείτε να δημιουργείτε τις δικές σας αυτοματοποιημένες εργασίες όταν πρέπει να συμπεριλάβετε βήματα επεξεργασίας που δεν είναι διαθέσιμα στις ενσωματωμένες αυτοματοποιημένες εργασίες.

 1. Στο παράθυρο Εργασία, κάντε κλικ στην καρτέλα Οι εργασίες μου και μετά στο κουμπί Δημιουργία νέου.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις εργασίας, καταχωρίστε ένα όνομα για την εργασία σας στο πλαίσιο Όνομα εργασίας.
 3. Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε το είδος του εγγράφου ABBYY FineReader που θα χρησιμοποιηθεί για την εργασία:
  • Δημιουργία νέου εγγράφου

Με αυτή την επιλογή, δημιουργείται ένα νέο έγγραφο ABBYY FineReader όταν ξεκινάτε την εργασία. Στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές εγγράφου που θα πρέπει να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για την επεξεργασία του εγγράφου σας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των γενικών επιλογών που ορίζονται στο πρόγραμμα ή των επιλογών που εσείς θα ορίσετε για τη συγκεκριμένη εργασία.

 • Επιλογή υφιστάμενου εγγράφου

Επιλέξτε αυτή την επιλογή, αν θέλετε η εργασία να επεξεργάζεται εικόνες από ένα υφιστάμενο έγγραφο FineReader. Θα χρειαστεί είτε να ορίσετε ένα έγγραφο FineReader είτε να επιλέξετε να σας καλεί το πρόγραμμα να επιλέγετε ένα έγγραφο κάθε φορά που εκκινείται η εργασία.

 • Χρήση τρέχοντος εγγράφου

Με αυτή την επιλογή, θα υποβληθούν σε επεξεργασία οι εικόνες από το ενεργό έγγραφο ABBYY FineReader.

 1. Επιλέξτε τον τρόποι λήψης των εικόνων:
  • Άνοιγμα εικόνας ή PDF

Επιλέξτε αυτή την επιλογή, αν θέλετε να επεξεργαστείτε εικόνες ή έγγραφα PDF από ένα φάκελο. Θα χρειαστεί είτε να ορίσετε έναν φάκελο είτε να επιλέξετε να σας προωθεί το πρόγραμμα να επιλέγετε έναν κάθε φορά που εκκινείται η εργασία.

 • Σάρωση

Με αυτή την επιλογή, θα χρειαστεί να σαρώσετε τις σελίδες.

Σημείωση:

 • Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό εάν επιλέξετε προηγουμένως Επιλογή υφιστάμενου εγγράφου ή Χρήση τρέχοντος εγγράφου.
 • Εάν προστεθούν εικόνες σε ένα έγγραφο το οποίο περιέχει ήδη εικόνες, θα υποστούν επεξεργασία μόνο οι εικόνες που προστέθηκαν.
 • Εάν πρόκειται να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο ABBYY FIneReader που περιέχει ήδη ορισμένες αναγνωρισμένες και ορισμένες σελίδες που έχουν αναλυθεί, οι αναγνωρισμένες σελίδες δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία εκ νέου και οι αναλυμένες σελίδες θα αναγνωρισθούν.
 1. Προσθέστε το βήμα Ανάλυση για να ανιχνεύσετε περιοχές στις εικόνες και διαμορφώστε αυτό το βήμα:
  • Ανάλυση της διάταξης αυτόματα και κατόπιν ρύθμιση των περιοχών χειροκίνητα

Το ABBYY FineReader αναλύει τις εικόνες και προσδιορίζει τις περιοχές με βάση το περιεχόμενό τους.

 • Μη αυτόματη σχεδίαση περιοχών

Το ABBYY FineReader θα σας ζητήσει να σχεδιάσετε τις αντίστοιχες περιοχές χειροκίνητα.

 • Χρήση ενός προτύπου περιοχής

Επιλέξτε αυτή την επιλογή, αν θέλετε να χρησιμοποιείται ένα υφιστάμενο πρότυπο περιοχής όταν το πρόγραμμα αναλύει το έγγραφο. Θα χρειαστεί είτε να ορίσετε ένα πρότυπο είτε να επιλέξετε να σας καλεί το πρόγραμμα να επιλέγετε ένα κάθε φορά που εκκινείται η εργασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση προτύπων περιοχής".

 1. Προσθέστε το βήμα Ανάγνωση εάν πρέπει να αναγνωριστούν οι εικόνες. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει τις επιλογές αναγνώρισης που ορίσατε στο βήμα 3.

Σημείωση: Όταν προσθέτετε το βήμα Ανάγνωση, το βήμα Ανάλυση προστίθεται αυτόματα.

 1. Προσθέστε το βήμα Ανάγνωση για να αποθηκεύσετε το αναγνωρισμένο κείμενο σε μορφή της επιλογής σας, να στείλετε το κείμενο ή εικόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου ABBYY FineReader. Μια εργασία μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά βήματα Ανάγνωση:
  • Αποθήκευση εγγράφου

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το όνομα του αρχείου, τη μορφή του, επιλογές αρχείου και το φάκελο στον οποίο πρέπει να αποθηκεύεται το αρχείο.

Σημείωση: Για να αποφύγετε τον ορισμό νέου φακέλου κάθε φορά που εκκινείται η εργασία, επιλέξτε Δημιουργία υποφακέλου με χρονική σήμανση.

 • Αποστολή εγγράφου

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την εφαρμογή στην οποία θα ανοίγει το τελικό έγγραφο.

 • Έγγραφο E-mail

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το όνομα του αρχείου, τη μορφή του, επιλογές αρχείου και τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να αποσταλεί το αρχείο.

 • Αποθήκευση εικόνων

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το όνομα του αρχείου, τη μορφή του, επιλογές αρχείου και το φάκελο στον οποίο πρέπει να αποθηκεύεται το αρχείο εικόνας.

Σημείωση: Για να αποθηκεύσετε όλες τις εικόνες σε ένα αρχείο επιλέξτε Αποθήκευση ως ένα αρχείο εικόνας πολλαπλών σελίδων (ισχύει μόνο για εικόνες σε μορφή TIFF, PDF, JB2, JBIG2 και DCX).

 • Εικόνες E-mail

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το όνομα του αρχείου, τη μορφή του, επιλογές αρχείου και τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να αποσταλεί το αρχείο εικόνας.

 • Αποθήκευση εγγράφου FineReader

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκευθεί το έγγραφο ABBYY FineReader.

Ορίστε τις επιλογές τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των γενικών επιλογών που ορίζονται στο πρόγραμμα κατά τη χρονική στιγμή της αποθήκευσης ή των επιλογών που εσείς θα ορίσετε για τη συγκεκριμένη εργασία.

 1. Καταργήστε τυχόν περιττά βήματα από την εργασία με το κουμπί .

Σημείωση: Ορισμένες φορές, η κατάργηση ενός βήματος θα προκαλέσει επίσης την κατάργηση κάποιου άλλου. Για παράδειγμα, αν καταργήσετε το βήμα Ανάλυση, θα καταργηθεί επίσης το βήμα Ανάγνωση, επειδή η αναγνώριση δεν μπορεί να διεξαχθεί χωρίς ανάλυση μιας εικόνας.

 1. Αφού διαμορφώσετε όλα τα απαιτούμενα βήματα, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Η νέα εργασία που δημιουργήσατε θα εμφανιστεί στην καρτέλα Οι εργασίες μου του παραθύρου Εργασία. Μπορείτε να αποθηκεύσετε την εργασία σας χρησιμοποιώντας το Διαχειριστής εργασιών (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Διαχειριστής εργασιών… για να ανοίξετε το Διαχειριστή εργασιών).

Μπορείτε επίσης να φορτώσετε μια εργασία που δημιουργήσατε προηγουμένως: στην καρτέλα Οι εργασίες μου, κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση από δίσκο και επιλέξτε το αρχείο που περιέχει την εργασία που χρειάζεστε.

Στο ABBYY FineReader μπορείτε να τροποποιείτε, να αντιγράφετε, να διαγράφετε, να εισάγετε και να εξάγετε εξειδικευμένες αυτοματοποιημένες εργασίες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αυτοματοποιημένες εργασίες".

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.