OCR Editor

OCR Editor sử dụng công nghệ Nhận dạng Ký tự Quang học để chuyển đổi nâng cao ảnh quét tài liệu, tệp PDF và tệp hình ảnh (bao gồm ảnh kỹ thuật số) thành các định dạng có thể chỉnh sửa.

Trong OCR Editor, bạn có thể khoanh vùng OCR, kiểm tra văn bản được nhận dạng, lập mẫu cho chương trình nhận dạng các ký tự và phông chữ phi tiêu chuẩn và sử dụng một số tính năng nâng cao khác để thu được chất lượng OCR tối đa.

Mục lục chương

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.