Yêu cầu hệ thống

 1. Hệ điều hành:
  • Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7
  • Microsoft Windows Server® 2016 / 2012 / 2012 R2 / 2008 R2
   Hệ điều hành phải hỗ trợ ngôn ngữ bạn chọn cho giao diện người dùng.
 2. Bộ xử lý 32-bit (x86) hoặc 64-bit (x64), tốc độ 1 GHz trở lên với bộ hướng dẫn SSE2.
 3. RAM 1 GB (khuyến nghị 4 GB)
  Cần thêm một RAM 512 MB cho mỗi bộ xử lý bổ sung trong hệ thống đa bộ xử lý.
 4. Dung lượng đĩa trống 1,2 GB để cài đặt và thêm 1,2 GB để chạy chương trình
 5. Thẻ video và màn hình hỗ trợ độ phân giải tối thiểu 1024×768
 6. Kết nối Internet để kích hoạt số sêri của bạn
 7. Bàn phím và chuột hoặc thiết bị trỏ khác

Hỗ trợ máy chủ đầu cuối

ABBYY FineReader 14 đã được kiểm tra với các máy chủ đầu cuối sau:

 • Microsoft® Windows Server® 2012 R2, 2008 R2 (Remote Desktop, RemoteApp và Remote Desktop Web Access)
 • Citrix XenApp 7.9 (sử dụng tình huống Ứng dụng đã cài đặt được truy cập từ máy chủ)

Máy quét và máy in đa năng

ABBYY FineReader 14 hỗ trợ máy quét và máy in đa năng (MFP) tương thích chuẩn TWAIN và WIA.

Để có danh sách các định dạng tệp được hỗ trợ bởi ABBYY FineReader 14, xem Định dạng tài liệu được hỗ trợ.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.