Lưu kết quả OCR

Kết quả OCR có thể được lưu vào một tệp, gửi đến một ứng dụng khác hoặc vào PDF Editor, sao chép sang Khay nhớ tạm hoặc gửi qua email. Bạn cũng có thể gửi kết quả OCR đến máy chủ Kindle.com, tại đó chúng sẽ được chuyển đổi thành định dạng Kindle và trở nên có sẵn để tải xuống thiết bị Kindle của bạn. Bạn có thể lưu toàn bộ tài liệu hoặc chỉ các trang được chọn.

Đảm bảo chọn các tùy chọn lưu thích hợp trước khi nhấp Lưu.

Để lưu văn bản được nhận dạng:

 1. Trên thanh công cụ chính, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Lưu và chọn chế độ lưu tài liệu và các đối tượng trên trang cần giữ nguyên.

  Các định dạng tệp khả dụng được liệt kê bên dưới mỗi chế độ.
  Có năm chế độ lưu định dạng:
  • Bản sao chính xác tạo tài liệu có định dạng tương ứng với định dạng của tài liệu gốc. Được đề xuất cho tài liệu có định dạng phức tạp, như tập sách quảng cáo. Tuy nhiên, lưu ý rằng tùy chọn này giới hạn khả năng thay đổi văn bản và định dạng của tài liệu đầu ra.
  • Bản sao có thể chỉnh sửa tạo tài liệu có định dạng có thể hơi khác với định dạng của tài liệu gốc. Tài liệu được tạo ở chế độ này dễ dàng chỉnh sửa.
  • Văn bản có định dạng giữ lại phông chữ, cỡ phông và đoạn nhưng không giữ lại chính xác dấu cách và vị trí của các đối tượng trên trang. Văn bản thu được sẽ được căn trái (văn bản từ phải sang trái sẽ được căn phải).
   Văn bản dọc sẽ được thay đổi thành ngang trong chế độ này.
  • Văn bản thuần túy không giữ lại định dạng văn bản.
  • Bố cục linh hoạt tạo tài liệu HTML với vị trí của đối tượng gần nhất với vị trí gốc nếu có thể về mặt kỹ thuật.
 2. Trên Cài đặt định dạng của hộp thoại Tùy chọn chọn các tùy chọn lưu mong muốn và nhấp vào OK.
 3. Trên thanh công cụ chính, nhấp vào mũi tên bên phải của nút Lưu và chọn tùy chọn thích hợp hoặc sử dụng các lệnh trên trình đơn Tệp.

ABBYY FineReader cho phép bạn lưu trang dưới dạng hình ảnh. Xem thêm: Lưu hình ảnh.

Các ứng dụng được hỗ trợ:

 • Microsoft Word 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Apache OpenOffice Writer 4.1
 • LibreOffice Writer 5.1
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 trở lên)

Để đảm bảo khả năng tương thích tốt nhất giữa ABBYY FineReader và các ứng dụng được liệt kê ở trên, đảm bảo bạn cài đặt bản cập nhật mới nhất sẵn có cho các ứng dụng này.

Xem thêm: :

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.