Quét vào OCR Editor

Bạn có thể mở hình ảnh từ máy quét hoặc máy ảnh trong OCR Editor, tại đây bạn có thể:

 • Khoanh và chỉnh sửa thủ công vùng nhận dạng
 • Kiểm tra văn bản được nhận dạng
 • Lập mẫu cho ABBYY FineReader nhận dạng các ký tự và phông chữ phi tiêu chuẩn
 • Sử dụng các công cụ nâng cao để đảm bảo kết quả OCR tốt nhất có thể.

 1. Mở cửa sổ Tác vụ mới cửa sổ,chọn Quét tab và nhấp vào Quét tới OCR Editor tác vụ.
 2. Chọn một thiết bị và chỉ định cài đặt quét.
 3. Nhấp vào Xem trước nút hoặc nhấp vào bất cứ điểm nào bên trong vùng hình ảnh.
 4. Kiểm tra hình ảnh. Nếu bạn không hài lòng với chất lượng hình ảnh, hãy thay đổi cài đặt quét và nhấp vào Xem trước nút lại lần nữa.
 5. Chỉ định cài đặt tiền xử lý và tự động hóa.
  1. Tự động xử lý các trang khi chúng được thêm vào
   Tùy chọn này bật và tắt xử lý tự động các trang mới thêm. Nếu tự động xử lý được bật, bạn có thể chọn các tùy chọn xử lý tài liệu chung và cài đặt tiền xử lý ảnh sẽ được sử dụng khi quét và mở hình ảnh:
   • Nhận dạng hình ảnh trên trang
    Bật tùy chọn này nếu bạn muốn FineReader tự động xử lý các hình ảnh mới thêm theo cài đặt đã được chỉ định trong hộp thoại Cài đặt xử lý sơ bộ (nhấp vào Cài đặt xử lý sơ bộ ảnh (áp dụng cho việc chuyển đổi và nhận dạng ký tự quang học- OCR) liên kết bên dưới để mở hộp thoại). Phân tích và nhận dạng cũng sẽ được thực hiện tự động.
   • Phân tích hình ảnh trên trang
    Tự động thực hiện xử lý sơ bộ hình ảnh và phân tích tài liệu, nhưng nhận dạng phải được bắt đầu thủ công.
   • Tiền xử lý hình ảnh trang
    Tự động xử lý sơ bộ hình ảnh. Phân tích và nhận dạng phải được bắt đầu bằng tay.
  2. Ngôn ngữ OCR
   Sử dụng tùy chọn này để chỉ định ngôn ngữ tài liệu. Xem thêm: Ngôn ngữ nhận dạng.
  3. Thiếp lập xử lý sơ bộ ảnh...
   Mở Cài đặt xử lý sơ bộ hộp thoại, tại đó bạn có thể chỉ định cài đặt tiền xử lý ảnh như phát hiện hướng trang và cài đặt tiền xử lý ảnh tự động. Những cài đặt này có thể cải thiện đáng kể hình ảnh nguồn, nhờ đó đem lại độ chính xác OCR cao hơn. Xem thêm: Các tùy chọn xử lý hình ảnh.
  4. Tùy chọn khác...
   Mở Đang xử lý hình ảnh tab của Tùy chọn hộp thoại. Bạn còn có thể mở hộp thoại này bằng cách nhấp Tùy chọn... trên Công cụ trình đơn.
 6. Nhấp Quét.
 7. Một hộp thoại tiến trình sẽ xuất hiện, hiển thị thanh tiến trình và các gợi ý.
 8. Sau khi trang được quét xong, một hộp thoại nhắc bạn quyết định làm gì tiếp theo sẽ xuất hiện.
  Nhấp Quét lại để quét các trang tiếp theo bằng cài đặt hiện tại hoặc Quét xong để đóng hộp thoại.
 9. Sau khi quá trình quét đã hoàn thành, hình ảnh quét sẽ được thêm vào dự án OCR trong OCR Editor và được xử lý bằng cài đặt tiền xử lý và tự động hóa mà bạn đã chỉ định trước đó.

Để biết thêm thông tin về OCR Editor và các tính năng, xem Thao tác với OCR Editor.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.