ABBYY So sánh tài liệu

ABBYY So sánh tài liệu cho phép bạn so sánh hai phiên bản khác nhau của cùng một tài liệu nhưng không cần có định dạng giống nhau.

ABBYY So sánh tài liệu sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định được những sửa đổi không mong muốn để tránh ký hoặc phát hành phiên bản không chính xác.

Các tính năng chính

  • So sánh tài liệu bất kể tài liệu ở định dạng giống nhau hay khác nhau. Bạn có thể so sánh một tài liệu Microsoft Word với phiên bản PDF của tài liệu đó, một ảnh quét với phiên bản ODT của ảnh quét đó và bất cứ kết hợp định dạng nào được hỗ trợ bởi ABBYY FineReader 14.
  • Xem chi tiết các điểm khác nhau trong chế độ xem cạnh nhau thuận tiện. Nhấp vào một điểm khác nhau trong ngăn kết quả để tô sáng ngay đoạn tương ứng trong cả hai phiên bản.
  • Chỉ xem những thay đổi đáng kể như văn bản được xóa, thêm hoặc chỉnh sửa. Những điểm khác nhau nhỏ như định dạng, phông chữ, dấu cách và tab sẽ được bỏ qua.
  • Lưu kết quả so sánh dưới dạng một báo cáo điểm khác nhau hoặc dưới dạng một tài liệu PDF có chú thích, trong đó mỗi điểm khác nhau được tô sáng và kèm theo một nhận xét.

Mục lục chương

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.