Cải thiện hình ảnh trang

PDF Editor có thể cải thiện chất lượng của tài liệu PDF được tạo từ các tệp hình ảnh. Tùy thuộc vào loại hình ảnh đầu vào, chương trình sẽ chọn các thuật toán cải thiện hình ảnh phù hợp. Bên cạnh cải thiện hình ảnh tự động, PDF Editor có thể sửa hướng trang, dòng văn bản bị nghiêng, méo và các lỗi khác đồng thời làm các ký tự trông mịn hơn bằng công nghệ ABBYY PreciseScan.

Bạn có thể chỉ định các tùy chọn cải thiện trong hộp thoại Cải thiện chất lượng hình ảnh (nhấp Chỉnh sửa > Cải thiện chất lượng hình ảnh trên trang... để mở hộp thoại này).

  • Chỉnh sửa đúng hướng trang Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn chương trình phát hiện và sửa hướng trang tự động.
    Để thu được kết quả nhận dạng tốt nhất, trang phải có hướng chuẩn, tức là có các dòng văn bản ngang và thứ tự đọc từ trên xuống dưới. Nếu không, tài liệu có thể được nhận dạng không chính xác.
  • Chỉnh thẳng hình ảnh và chỉnh sửa độ phân giải hình ảnh Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn chương trình chạy một số thủ tục xử lý hình ảnh trên hình ảnh của bạn.
    Tùy thuộc vào loại hình ảnh đầu vào, chương trình sẽ chọn các sửa chữa hình ảnh cần áp dụng, ví dụ như sửa nghiêng, sửa biến dạng hình thang hoặc điều chỉnh độ phân giải hình ảnh.
    Thao tác này có thể mất một chút thời gian để hoàn thành.
  • Áp dụng ABBYY PreciseScan để làm mịn các ký tự trên hình ảnh Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn áp dụng công nghệ ABBYY PreciseScan, giúp các ký tự bị hiệu ứng răng cưa ít hơn khi bạn phóng to.

Đảm bảo chọn đúng ngôn ngữ OCR. Xem thêm: Các tính năng của tài liệu cần xem xét trước khi OCR.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.