Tính năng mới trong ABBYY FineReader

Tốc độ và chất lượng OCR được nâng cao

 • Tài liệu giờ đây được xử lý nhanh hơn và văn bản được nhận dạng chính xác hơn.
 • Định dạng gốc được giữ lại nhiều hơn vì giờ đây chương trình đã phát hiện được biểu đồ và đồ thị với độ chính xác cao hơn.
 • Các ngôn ngữ OCR mới bổ sung: ký hiệu toán học (được sử dụng để nhận dạng các công thức một dòng đơn giản) và ký hiệu phiên âm tiếng Anh.

Tạo và chuyển đổi tệp PDF

 • Tăng cường khả năng chuyển đổi tệp PDF với một lớp văn bản: chương trình sẽ sử dụng lớp văn bản gốc nếu có.
 • ABBYY FineReader giờ đây đã có thể tạo tệp PDF ngay từ các tài liệu văn phòng như *.docx, *.xlsx, *.rtf, v.v.. và kết hợp nhiều tệp thành một tệp PDF.

Thao tác với tệp PDF

Giờ đây chương trình đã có công cụ mạnh mẽ để thao tác với tệp PDF, nhờ đó cho phép bạn:

 • Chỉnh sửa nhiều loại tệp PDF khác nhau (bao gồm các tệp chỉ chứa ảnh quét) mà không cần nhận dạng hay chuyển đổi toàn bộ tài liệu.
 • Xem tệp PDF, tìm kiếm trong tệp PDF và đánh dấu các đoạn văn bản.
 • Thêm nhận xét và ghi chú vào tệp PDF và trả lời nhận xét của người khác.
 • Điền và lưu các biểu mẫu PDF.
 • Xem và chỉnh sửa siêu dữ liệu.
 • Tìm và xóa thông tin nhạy cảm cả ở trong nội dung văn bản và trong các nhận xét, dấu trang và siêu dữ liệu của tài liệu.
 • Thêm số thứ tự giảm dần vào tài liệu.
 • Ký tài liệu bằng chữ ký số.

So sánh tài liệu

 • Giờ đây bạn có thể so sánh hai phiên bản của cùng một tài liệu mà không cần phải ở cùng một định dạng. Ví dụ, bạn có thể so sánh một bản văn bản và một hình ảnh, một tài liệu PDF và một ảnh quét, v.v..

Xử lý tệp PDF hàng loạt

 • Tạo tệp PDF từ các tệp ở nhiều định dạng khác nhau.
 • Xử lý tệp PDF hàng loạt: tạo tệp PDF tương thích với định dạng PDF/A, giảm kích cỡ tài liệu, cải thiện chất lượng hình ảnh tài liệu, bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu và xóa vĩnh viễn thông tin nhạy cảm.

Chúng tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể người dùng đã đóng góp ý kiến phản hồi và hỗ trợ chúng tôi cải tiến chương trình. Chúng tôi hy vọng sự kết hợp mới mẻ giữa công nghệ OCR mạnh mẽ và tính năng PDF sẽ giúp ABBYY FineReader càng hữu ích hơn với các bạn.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.