Cài đặt HTML

Hiện có các cài đặt sau:

Bố cục tài liệu

Chọn cài đặt phù hợp tùy theo cách sử dụng tài liệu đầu ra của bạn.

 • Bố cục linh hoạt
  Giữ nguyên định dạng của bản gốc. Tài liệu HTML đầu ra có thể dễ dàng chỉnh sửa được.
 • Văn bản có định dạng
  Giữ lại phông chữ, cỡ phông, kiểu phông chữ và đoạn nhưng không giữ lại chính xác khoảng cách dòng hay vị trí của các đối tượng trên trang. Văn bản thu được sẽ được căn trái. Văn bản trong hệ chữ từ phải sang trái sẽ được căn phải.
  Văn bản dọc sẽ trở thành ngang.
 • Văn bản thuần túy
  Không giữ lại định dạng.

Cài đặt ảnh

Tài liệu chứa số lượng ảnh lớn có thể có kích cỡ rất lớn. Chất lượng của ảnh và kích cỡ của tệp thu được có thể được tinh chỉnh bằng các tùy chọn trongGiữ hình ảnh danh sách thả xuống.

Gợi ý. Để thay đổi cài đặt lưu ảnh, nhấp vào Tùy chỉnh.... Trong hộp thoại Cài đặt tùy chỉnh, chọn cài đặt mong muốn và nhấp OK.

Cài đặt văn bản

 • Giữ ngắt dòng
  Giữ lại sắp xếp ban đầu của dòng văn bản. Nếu tùy chọn này bị vô hiệu, tài liệu đầu ra sẽ có một dòng duy nhất chứa tất cả văn bản.
 • Giữ màu văn bản và nền
  Chọn tùy chọn này để giữ lại màu phông chữ và màu nền.
 • Giữ lại đầu trang và chân trang
  Giữ nguyên đầu trang và chân trang trong tài liệu đầu ra.

Mã hóa

ABBYY FineReader phát hiện trang mã tự động. Để thay đổi trang mã, chọn trang mã mong muốn từ danh sách thả xuống trong Mã hóa.

Cài đặt sách

Nếu bạn đang chuyển đổi sách in sang HTML, bật tùy chọn Tạo mục lục và sử dụng mục lục này để chia cuốn sách thành các tệp. Sách có thể được tách thành nhiều chương theo một trong những cách sau:

 • Tự động tạo tệp dựa trên tiêu đề
  ABBYY FineReader 14 sẽ tự động tách tài liệu thành nhiều phần có kích cỡ gần bằng nhau, lưu các phần này thành các tệp HTML riêng và tạo lại liên kết đến đó trong mục lục.
 • Tạo các tệp dựa trên tiêu đề mức 1
  ABBYY FineReader 14 sẽ tự động tách tài liệu thành các tệp HTML riêng theo tiêu đề mức cao nhất.
 • Tạo các tệp dựa trên tiêu đề mức 2
  ABBYY FineReader 14 sẽ tự động tách tài liệu thành các tệp riêng theo tiêu đề mức cao nhất và tiêu đề ở mức sau.

Giữ gìn siêu dữ liệu văn bản, chẳng hạn như tác giả và từ khóa

Giữ nguyên siêu dữ liệu khi bạn lưu tài liệu. Tùy chọn này được bật theo mặc định.

Nếu bạn muốn thay đổi siêu dữ liệu của tài liệu, nhấp vào nút Chỉnh sửa siêu dữ liệu..., thực hiện các thay đổi mong muốn và nhấp OK.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.