Chèn và chỉnh sửa văn bản

PDF Editor cho phép bạn chỉnh sửa văn bản trong loại tài liệu PDF bất kỳ, bao gồm tài liệu chỉ chứa ảnh quét. PDF Editor cho phép bạn sửa lỗi chính tả, thêm văn bản mới và chỉnh sửa định dạng cho từng dòng của văn bản.

Chỉnh sửa văn bản trong tài liệu PDF được tạo trên các ứng dụng khác

Để chỉnh sửa văn bản trong tài liệu PDF:

 1. Nhấp vào nút trên thanh công cụ Công cụ PDF và chờ một vài giây trong khi chương trình chuẩn bị tài liệu để chỉnh sửa.

  Thanh công cụ Văn bản sẽ xuất hiện bên trên tài liệu.
 2. Đặt con trỏ vào văn bản bạn muốn chỉnh sửa và thực hiện các thay đổi mong muốn bằng các công cụ trên thanh công cụ Văn bản.

  Chương trình sẽ tự động chọn một phông chữ giống nhất có thể với phông chữ được sử dụng trong tài liệu gốc.
 3. Để hoàn tất chỉnh sửa dòng văn bản, nhấp vào bất kỳ đâu bên ngoài dòng.
 4. Để thoát chế độ chỉnh sửa văn bản, nhấp vào nút lại lần nữa.
 5. Lưu tài liệu.

Chỉnh sửa tài liệu quét

Một số tài liệu PDF chỉ chứa ảnh, tức là không chứa lớp văn bản nào. Xem thêm: Các loại tài liệu PDF.

ABBYY FineReader cho phép bạn chỉnh sửa văn bản trong tài liệu PDF ngay cả khi tài liệu không chứa lớp văn bản nào. Khi bạn mở tài liệu như vậy, chương trình sẽ tạo một lớp văn bản tạm thời để tài liệu trở nên có thể chỉnh sửa. Bất cứ chỉnh sửa nào mà bạn thực hiện (ví dụ: lỗi chính tả được sửa) sau đó được chuyển vào hình ảnh tài liệu.

 1. Nhấp vào nút trên thanh công cụ Công cụ PDF và chờ một vài giây trong khi chương trình chuẩn bị tài liệu để chỉnh sửa. Thanh công cụ Văn bản sẽ xuất hiện bên trên tài liệu.
 2. Kiểm tra để đảm bảo ngôn ngữ OCR thích hợp đã được chọn. Xem thêm: Các tính năng của tài liệu cần xem xét trước khi OCR.
 3. Nếu một trang có các dòng văn bản bị méo hoặc các lỗi khác, chương trình sẽ hỏi liệu bạn có muốn cải thiện chất lượng hình ảnh hay không. Để cải thiện hình ảnh trước khi OCR, sử dụng các lệnh trong Chỉnh sửa độ nghiêng và hướng trang trên ngăn Văn bản.
 4. Văn bản có thể chỉnh sửa sẽ có khung bao quanh. Nhấp vào dòng văn bản bạn muốn chỉnh sửa và thêm, xóa hoặc thay đổi văn bản hoặc thay đổi phông chữ, cỡ phông và kiểu phông chữ của văn bản bằng các công cụ trên thanh công cụ Văn bản.
  Khi bạn nhấp vào một dòng văn bản, chương trình sẽ tự động chọn một phông chữ giống nhất có thể với phông chữ được sử dụng trong dòng văn bản đó.
 5. Để hoàn tất chỉnh sửa dòng văn bản, nhấp bên ngoài dòng.
 6. Nhấp vào nút để thoát chế độ chỉnh sửa văn bản.
 7. Lưu tài liệu.

Chỉnh sửa tài liệu PDF có thể tìm kiếm

Một số tài liệu PDF chứa một lớp văn bản bên dưới hình ảnh tài liệu. Xem thêm: Các loại tài liệu PDF.

Khi bạn chỉnh sửa tài liệu thuộc loại này, chương trình sẽ áp dụng các thay đổi của bạn với lớp văn bản và với hình ảnh tài liệu.

 1. Nhấp vào nút trên thanh công cụ Công cụ PDF và chờ một vài giây trong khi chương trình chuẩn bị tài liệu để chỉnh sửa. Thanh công cụ Văn bản sẽ xuất hiện bên trên tài liệu.
 2. Kiểm tra để đảm bảo ngôn ngữ OCR đúng đã được chọn. Xem thêm: Các tính năng của tài liệu cần xem xét trước khi OCR.
 3. Khi bạn cố gắng chỉnh sửa tài liệu đã chứa một lớp văn bản, chương trình sẽ nhắc bạn nhận dạng tài liệu và thay thế lớp văn bản hiện tại. Bạn có thể thực hiện việc này bằng lệnh trongdanh sách thả xuống Lớp văn bản trên thanh công cụ Văn bản.

  Trong hộp thoại mở ra, chọn (các) ngôn ngữ OCR. Bạn cũng có thể tiền xử lý ảnh để sửa hướng trang, chỉnh độ nghiêng của hình ảnh, nắn thẳng dòng văn bản bị méo và xoá bỏ các lỗi khác.
  Sau khi tài liệu đã được nhận dạng, bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa.
 4. Các dòng văn bản có thể chỉnh sửa sẽ có khung bao quanh. Nhấp vào dòng văn bản bạn muốn chỉnh sửa và thêm, xóa hoặc thay đổi văn bản hoặc thay đổi phông chữ, cỡ phông và kiểu phông chữ của văn bản bằng các công cụ trên thanh công cụ Văn bản.
  Khi bạn nhấp vào một dòng văn bản, chương trình sẽ tự động chọn một phông chữ giống nhất có thể với phông chữ được sử dụng trong dòng văn bản gốc.
 5. Để hoàn tất chỉnh sửa một dòng văn bản, nhấp vào bất kỳ đâu bên ngoài dòng.
 6. Nhấp vào nút để thoát chế độ chỉnh sửa văn bản.
 7. Lưu tài liệu.

Sử dụng công cụ Văn bản để chèn văn bản

Để chèn văn bản:

 1. Bấm vào nút trên thanh công cụ.
 2. Bấm vào vị trí mà bạn muốn chèn văn bản mới hoặc kéo một hộp thoại tới vị trí mà bạn muốn nhập văn bản mới.
 3. Nhập văn bản. Nếu cần, thay đổi phông chữ, cỡ chữ hoặc kiểu phông bằng các công cụ trên thanh công cụ Văn bản.
 4. Để hoàn tất thao tác này, bấm vào bất kỳ vị trí nào ngoài hộp văn bản rồi bấm vào nút Áp dụng trên trình đơn hiện ra.
  Chương trình sẽ tự động chọn một hình nền cho văn bản được chèn sao cho phù hợp với hình nền với phần còn lại của trang.
 5. Lưu tài liệu.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.