Cải thiện kết quả so sánh

ABBYY So sánh tài liệu cung cấp một số tùy chọn bổ sung để so sánh tài liệu với độ chính xác cao hơn. Để cấu hình các tùy chọn này, thực hiện một trong các cách sau:

 • Nhấp vào nút SO SÁNH trong ngăn ngoài cùng bên phải.
 • Nhấp So sánh > Nâng cao.

SO SÁNH tab

Tab này có các cài đặt sau:

 • Tìm điểm khác nhau về dấu câu
  Chọn tùy chọn này để phát hiện các điểm khác nhau về dấu chấm câu và ghạch nối từ.
 • Tìm điểm khác nhau ở một chữ cái
  Chọn tùy chọn này để phát hiện các điểm khác nhau về chính tả.

Tùy chọn nâng cao

Có các tùy chọn nâng cao sau:

 • Chế độ nhận dạng PDF
  Việc chọn đúng chế độ nhận dạng quyết định độ chính xác của kết quả so sánh tài liệu PDF.
  ABBYY So sánh tài liệu cung cấp ba chế độ nhận dạng PDF.
  • Chỉ sử dụng văn bản từ PDF
   Đây là chế độ mặc định cho tài liệu PDF có một lớp văn bản. ABBYY So sánh tài liệu sẽ sử dụng lớp văn bản này để so sánh.
  • Tự động chọn giữa OCR và Văn bản từ PDF
   Khi chọn chế độ này, ABBYY So sánh tài liệu sẽ kiểm tra chất lượng của lớp văn bản gốc. Nếu chương trình xác định lớp văn bản gốc đủ tốt, chương trình sẽ sử dụng lớp văn bản gốc này. Nếu không, chương trình sẽ nhận dạng tài liệu và thay vào đó sử dụng lớp văn bản thu được.
  • Sử dụng OCR
   Ở chế độ này, chương trình sử dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học để trích xuất văn bản từ tài liệu.
   Sẽ mất thời gian lâu hơn để so sánh tài liệu ở chế độ này, nhưng kết quả so sánh sẽ đáng tin cậy hơn.

   Các tùy chọn này được sử dụng cho tài liệu PDF chứa một lớp văn bản và ảnh. Tài liệu PDF như vậy thường được tạo bằng cách chuyển đổi tệp tài liệu có thể chỉnh sửa sang PDF. Các loại tài liệu PDF khác như tài liệu PDF có thể tìm kiếm hoặc chỉ chứa hình ảnh không yêu cầu bất cứ tùy chọn OCR bổ sung nào và luôn được xử lý ở chế độ Sử dụng OCR.
 • Tự động tìm kiếm đầu trang và chân trang
  Tắt tùy chọn này nếu tài liệu không có đầu trang hoặc chân trang.
 • Thiết đặt lại tùy chọn nâng cao
  Chọn lệnh này để quay lại cài đặt mặc định.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.