Xóa thông tin mật

Với ABBYY FineReader 12, bạn có thể dễ dàng xóa bỏ thông tin mật khỏi một văn bản đã được nhận dạng.

  1. Trên menu Công cụ, nhấp Chế độ soạn thảo hoặc nhấp vào nút trên thanh công cụ chính.
  2. Trong cửa sổ Văn bản, sử dụng bút dấu để bôi đen văn bản bạn muốn giấu.

Gợi ý: Nếu bạn vô tình bôi đen một số ký tự, bạn có thể hoàn tác thao tác soạn thảo cuối cùng bằng cách nhấn Ctrl+Z hoặc nhấp Hoàn tác trên thanh công cụ chính.

  1. Lưu tài liệu của bạn.

Văn bản được soạn thảo sẽ xuất hiện dưới dạng các dấu chấm trong tài liệu đầu ra. Nếu định dạng lưu bạn chọn hỗ trợ màu văn bản và màu nền, ký tự hiển thị sẽ là những hình chữ nhật màu đen.

Để tắt chế độ Soạn thảo, thực hiện một trong hai cách

  • Trên menu Công cụ, nhấp lại vào Chế độ soạn thảo hoặc
  • Nhấp vào nút trên thanh công cụ chính

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.