ABBYY FineReader ile belge işlemeyi otomatikleştirme

(Bazı versiyonlarında mevcut değildir ABBYY FineReader 14. Ayrıca bakınız: http://www.ABBYY.com/FineReader)

ABBYY FineReader 'da, belgelerinizi işlemek için tümleşik ve özel otomatik görevleri kullanabilirsiniz. You can organize your tasks in the Otomatik Görevler... iletişim kutusundan görevlerinizi düzenleyebilirsiniz.

 • Öğesine tıklayacak bölmesini açın. Otomatik Görevler iletişim kutusundan seçeneğine tıklayın, bir görüntü dosyası seçmek için Araçlar > Otomatik Görevler.

Otomatik Görevler iletişim kutusunun en üstündeki araç çubuğunda görevler oluşturma, değiştirme, kopyalama, silme, içer aktarma ve dışa aktarma için düğmeler yer alır.

Bir belgeyi bir otomatik görevi kullanarak işlemek için Görevler penceresindeki görevi başlatın.

Özel Otomatik Görevler Oluşturma

Tümleşik otomatik görevlerde bulunmayan işleme adımlarını işlemlerinize dahil etmeye ihtiyacınız varsa, kendi otomatik görevlerinizi oluşturabilirsiniz. Otomatik görev adımlarının sırası, OCR Editöründeki işlemlerin sırasına karşılık gelmelidir.

 1. Araç çubuğundan düğmesine tıklayın Yeni.
 2. Sol bölmeden kullanacağınız OCR projesini seçin:
  • Yeni OCR projesi oluştur
   Bu seçeneği seçerseniz, görevi başlattığınız zaman yeni bir OCR projesi oluşturulur. Ayrıca belgelerinizi işlerken hangi belge seçeneklerinin kullanılacağını da belirlemeniz gerekir: programın global seçenekleri ya da bu görev için özel olarak belirlenmiş olan seçenekler.
  • Var olan OCR projesini seç
   Bu seçeneği kullanarak, görevin mevcut bir OCR projesinden görüntüleri işlemesini sağlayabilirsiniz.
  • Geçerli OCR projesini kullan
   Bu seçeneği kullanarak, görevin mevcut bir OCR projesinden görüntüleri işlemesini sağlayabilirsiniz.
 3. Görüntüleri nasıl alacağınızı seçin:
  • Görüntü veya PDF aç
   Görevin belirli bir klasördeki görüntüleri veya PDF belgelerini işlemesini istiyorsanız bu seçeneği tercih edin (bu tercihi yapmanız durumunda klasörü belirtmeniz gerekecektir).
  • Tara
   Sadece bazı sayfaları tarayacaksanız bu seçeneği kullanın (geçerli tarama seçenekleri kullanılır).
   Not:
   1. Daha önce Var olan OCR projesini seç veya Geçerli OCR projesini kullan komutunu seçtiyseniz bu adım isteğe bağlıdır.
   2. Zaten görüntüler içeren bir OCR projesine yeni görüntüler eklenirse, sadece yeni eklenen görüntüler işlenir.
   3. İşlenecek OCR projesi belgesi zaten tanınmış sayfalar ve analiz edilmiş sayfalar içeriyorsa, tanınan sayfalar yeniden işlenmeyecek ve analiz edilen sayfalar tanınacaktır.
 4. Görüntülerdeki alanları algılamak için İncele adımını ekleyin ve bu adımı yapılandırın:
  • Düzeni otomatik olarak incele
   ABBYY FineReader görüntüleri analiz eder ve alanları içeriklerine göre tanımlar.
  • Alanları manuel olarak çiz
   ABBYY FineReader uygun alanları elle çizmenizi isteyecektir.
  • Bir alan şablonu kullan
   Program belgeyi analiz ettiğinde mevcut bir alan şablonu kullanılmasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bunun için bir şablon belirlemeniz veya programı, görevin her başlatılışında sizden bir şablon seçmenizi isteyeceği şekilde ayarlamanız gerekecektir. Ayrıntılar için bkz.: Aynı düzene sahip çok sayıda belgeyi işliyorsanız.
 5. Tanınan metni seçtiğiniz bir biçimde kaydetmek, metni veya görüntüleri e-posta ile göndermek ya da OCR projesinin bir kopyasını oluşturmak için bir OCR adımını da ekleyin. Program, OCR projesi adımda belirttiğiniz tanıma seçeneklerini kullanacaktır.
  OCR adımını eklerseniz İncele adımı otomatik olarak eklenir.
 6. Tanınan metni seçtiğiniz bir biçimde kaydetmek, metni veya görüntüleri e-posta ile göndermek ya da OCR projesinin bir kopyasını oluşturmak için bir OCR adımı ekleyin. Bir görev birden fazla kayıt adımı içerebilir:
  • Belgeyi kaydet
   Burada dosyanın adını, biçimini, dosya seçeneklerini ve dosyanın kaydedileceği klasörü belirtebilirsiniz.
   Görev her çalıştırıldığında yeni bir klasör belirtmek zorunda kalmamak için Zaman damgalı alt klasör oluştur öğesini seçin.
  • Belgeyi Gönder
   Burada elde edilen belgeyi açacağınız uygulamayı seçebilirsiniz.
  • Belgeyi e-posta ile gönder
   Burada dosyanın adını, biçimini, dosya seçeneklerini ve dosyanın gönderileceği e-posta adresini belirtebilirsiniz.
  • Görüntüleri kaydet
   Burada dosyanın adını, biçimini, dosya seçeneklerini ve görüntü dosyasının kaydedileceği klasörü belirtebilirsiniz.
   Tüm dosyaları bir dosyaya kaydetmek için Çok sayfalı bir görüntü dosyası olarak kaydet öğesini seçin (sadece TIFF, PDF, JB2, JBIG2 ve DCX görüntüler için geçerlidir).
  • Görüntüleri e-posta ile gönder
   Burada dosyanın adını, biçimini, dosya seçeneklerini ve dosyanın gönderileceği e-posta adresini belirleyebilirsiniz.
  • OCR projesini kaydet
   Burada OCR projesinin kaydedileceği klasörü belirtebilirsiniz.
   Sonuçları kaydetmek için programın hangi seçenekleri kullanması gerektiğini belirtin. Programda kayıt sırasında belirtilen global seçenekler ile bu görev için özel olarak belirlediğiniz seçenekler arasında seçim yapabilirsiniz.
 7. düğmesini kullanarak, gereksiz adımları görevden çıkarın düğmesine tıklayın.
  Bazen bir adımın çıkarılması başka bir adımın da çıkarılmasına neden olur. Örneğin İncele adımını çıkarmanız durumunda OCR adımı da çıkarılır çünkü OCR işlemi bir görüntü analiz edilmediği sürece gerçekleştirilemez.
 8. Gerekli tüm adımları yapılandırdıktan sonra düğmesine tıklayın Son.

Yeni oluşturulan görev Görevler penceresinde görüntülenir.

Bir otomatik görevi kaydetmek için iletişim kutusunun üstündeki araç çubuğundan düğmesine tıklayın Dışarı aktar Otomatik Görevler ve klasör ve görev için bir ad belirleyin.

Daha önce oluşturulmuş bir otomatik görevi yüklemek için 'in üst kısmında bulunan araç çubuğundan düğmesine tıklayın İçeri aktar Otomatik Görevler ve içe aktarmak istediğiniz görevin dosyasını seçin.

02.11.2018 16:20:00

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.