Tolka text

Download

Bakgrundstolkning är en process som lägger till ett tillfälligt textlager i ett dokument och gör det möjligt för dig att markera, kopiera och söka i dess text. Du kan göra dessa egenskaper tillgängliga för andra användare genom att lägga till ett permanent textlager i PDF-dokument. Dokument med textlager är i princip oskiljbara från sina original. Du kan också ersätta befintliga textlager i ett sökbart PDF-dokument.

  1. I verktygsfältet i fliken Dokument klickar du på   knappen och väljer Tolka dokument... i rullgardinsmenyn. Du kan också välja Dokument > Tolka dokument > Tolka dokument... i huvudmenyn eller använda snabbtangenten CTRL+SKIFT+R.
  2. Ange rätt OCR-språk i dialogrutan som öppnas. Se även: Dokumentegenskaper att överväga innan OCR.
  3. Aktivera bildbehandling för att förbättra OCR-kvaliteten. Bildbehandling kan förändra ditt dokuments utseende.
    • Korrigera sidorienteringen - Programmet kommer detektera textorientering och korrigera vid behov.
    • Ta bort lutning från bilder och korrigera bildupplösning - Programmet kommer detektera och korrigera eventuell snedhet, välja korrekt upplösning och göra andra ändringar för att förbättra bilderna.
  4. Klicka på Tolka knappen.
  5. Som resultat kommer utdatadokumentet innehålla ett sökbart textlager.

Du kan också lägga till ett textlager genom att lägga till sidor i ett PDF-dokument från en fil eller när du skannar pappersdokument. För att göra detta markerar du Tolka text i bilder alternativet i Inställningar för bildbehandling dialogrutan (navigera till Organisera sidor fliken, klicka på knappen i verktygsraden och välj Inställningar för bildbehandling) och anger dokumentets språk. Se även: Arbeta med sidor.

Om du vill markera igenkänd text, träna programmet att känna igen icke-standardteckensnitt och tecken, eller använda några andra avancerade funktioner i ABBYY FineReader, på verktygsfältet i Dokument fliken, klicka på knappen och välj Tolka och verifiera i OCR Editor från rullgardinsmenyn. Alternativt väljer du Dokument i huvudmenyn och klickar på Tolka dokument > Tolka och verifiera i OCR Editor. Se även: Skicka PDF-dokument till OCR Editor.

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.