HTML-i seaded

Saadaval on järgmised seaded:

Dokumendi küljendus

Vali sobiv seadistus vastavalt sellele, kuidas plaanid väljunddokumenti kasutada.

 • Paindlik kujundus
  Säilitab algse vormingu. Väljundiks olevat HTML-dokumenti saab hõlpsasti redigeerida.
 • Vormindatud tekst
  Säilitab fondid, fondisuurused, -laadid ja lõigud, kuid ei säilita täpset reavahet või objektide asukohti leheküljel. Loodud tekst joondatakse vasakule. Paremalt-vasakule kirjas tekstid joondatakse paremale.
  Püstised tekstid saavad rõhtseteks.
 • Lihttekst
  Ei säilita vormingut.

Pildi seaded

Suurt hulka pilte sisaldavad dokumendid võivad olla väga suured. Piltide kvaliteeti ja tulemuseks saadava faili suurust saab muuta suvandite abil Säilita pildid ripploendist.

Näpunäide. Pildi salvestamise seadete muutmiseks klõpsa Kohandatud.... Kahekõne väljal Kohandatud seadistused vali soovitud seaded ja klõpsa OK.

Teksti seaded

 • Säilita reavahetused
  Säilitab tekstiridade algse paigutuse. Kui see suvand on keelatud, on väljunddokumendis üks rida, mis sisaldab kogu teksti.
 • Säilita tausta ja teksti värvid
  Vali see suvand, et säilitada fondi ja tausta värvi.
 • Säilita päised ja jalused
  Säilitab väljunddokumendis päised ja jalused.

Kodeerimine

ABBYY FineReader tuvastab koodileht automaatselt. Koodilehe muutmiseks vali soovitud koodileht ripploendist üksuses Kodeerimine.

Raamatu seaded

Teisendades paberkandjal raamatut HTML-i luba Loo sisukord ja kasuta seda raamatu failideks jagamiseks suvand. Raamatu saab peatükkideks jagada ühel järgmistest viisidest:

 • Loo failid automaatselt pealkirjade järgi
  ABBYY FineReader 14 jagab dokumendi automaatselt ligikaudu võrdse suurusega osadeks, salvestab need eraldi HTML-failideks ja loob neile sisukorras uued lingid.
 • Loo failid vastavalt 1. taseme pealkirjadele
  ABBYY FineReader 14 jagab dokumendi automaatselt eraldi HTML-failideks kõrgeima taseme pealkirju kasutades.
 • Loo failid vastavalt 2. taseme pealkirjadele
  ABBYY FineReader 14 jagab dokumendi automaatselt eraldi HTML-failideks kõrgeima ja sellele järgneva taseme pealkirju kasutades.

Säilita dokumendi metaandmed, nagu autorid ja märksõnad

Säilitab metaandmed, kui salvestad dokumendi. See suvand on vaikimisi lubatud.

Kui soovid dokumendi metaandmeid muuta, klõpsa Redigeeri metaandmeid... nuppu, tee soovitud muudatused ja klõpsa OK.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.