Teksti lisamine ja redigeerimine

PDF-redaktor võimaldab sul redigeerida teksti igat tüüpi PDF-dokumentides, sh neis, mis sisaldavad vaid skanninguid. PDF-redaktor võimaldab sul parandada kirjavigu, lisada uut teksti ja redigeerida eraldi tekstiridade vormingut.

Teistes rakendustes loodud PDF-dokumentide teksti redigeerimine

Teksti redigeerimiseks PDF-dokumendis:

 1. Klõpsa nuppu PDF-i tööriistade tööriistaribal ja oota mõni sekund, kuni programm dokumenti redigeerimiseks ette valmistab.

  See Teksti tööriistariba ilmub dokumendi kohale.
 2. Paiguta kursor teksti, mida soovid redigeerida, ja tee soovitud muudatused, kasutades selleks tööriistu Teksti tööriistaribal.

  Programm valib automaatselt fondi, mis on võimalikult sarnane algses dokumendis kasutatud fondile.
 3. Tekstirea redigeerimise lõpetamiseks klõpsa väljapoole rida.
 4. Teksti redigeerimise režiimist väljumiseks klõpsa nuppu uuesti.
 5. Salvesta dokument.

Skannitud dokumentide redigeerimine

Mõned PDF-dokumendid koosnevad vaid kujutistest, st need ei sisalda tekstikihti. Vaata ka: PDF-dokumentide tüübid.

ABBYY FineReader võimaldab sul redigeerida teksti PDF-dokumentides isegi siis, kui need ei sisalda tekstikihti. Selliseid dokumente avades loob programm ajutise tekstikihi nii, et dokument muutub redigeeritavaks. Mistahes tehtud muudatused (nt parandatud kirjavead) kantakse seejärel üle dokumendi kujutisele.

 1. Klõpsa nuppu PDF-i tööriistadetööriistaribal ja oota mõni sekund, kuni programm dokumenti redigeerimiseks ette valmistab. A Teksti tööriistariba ilmub dokumendi kohale.
 2. Kontrolli, et valitud on õiged OCR-i keeled. Vaata ka: Dokumendi funktsioonid, mida kaaluda enne OCR-i.
 3. Kui lehel on moonutatud tekstiridu või muid defekte, küsib programm sinult, kas soovid kujutise kvaliteeti parandada. Kujutise täiustamiseks enne OCR-i kasuta käske Paranda vildakus ja lehekülje suund ripploendist, mis asub Teksti paanil.
 4. Redigeeritav tekst ümbritsetakse raamidega. Klõpsa tekstireal, mida soovid redigeerida ja lisa, kustuta või muuda teksti või muuda selle fonti, fondi suurust ja laadi, kasutades selleks tööriistu Teksti tööriistaribal.
  Kui klõpsad tekstireal, valib programm automaatselt fondi, mis on võimalikult sarnane tekstireas kasutatud fondile.
 5. Tekstirea redigeerimise lõpetamiseks klõpsa väljapoole seda.
 6. Klõpsa nupul, et teksti redigeerimise režiimist väljuda.
 7. Salvesta dokument.

Otsitavate PDF-dokumentide redigeerimine

Mõned PDF-dokumendid sisaldavad dokumendi kujutise all olevat tekstikihti. Vaata ka: PDF-dokumentide tüübid.

Seda tüüpi dokumente redigeerides rakendab programm sinu muudatused tekstikihile ja dokumendi kujutisele.

 1. Klõpsa nuppu PDF-i tööriistade tööriistaribal ja oota mõni sekund kuni programm dokumenti redigeerimiseks ette valmistab. A Teksti tööriistariba ilmub dokumendi kohale.
 2. Kontrolli, et valitud on õiged OCR-i keeled. Vaata ka: Dokumendi funktsioonid, mida kaaluda enne OCR-i.
 3. Kui püüad redigeerida dokumenti, mis juba sisaldab tekstikihti, palub programm sul dokument tuvastada ja olemasolev tekstikiht asendada. Saad seda teha käsu abil Tekstikiht ripploendis, mis asub Teksti tööriistaribal.

  Avanevas kahekõne aknas vali OCR-i keel(ed). Saad kasutada ka kujutise eeltöötlemist, et parandada lehekülgede suunda, eemaldada kujutise kallet, õgvendada moonutatud tekstiridu ja eemaldada muid vigu.
  Kui dokument on tuvastatud, saad hakata seda redigeerima.
 4. Redigeeritavad tekstiread ümbritsetakse raamidega. Klõpsa tekstireal, mida soovid redigeerida ja lisa, kustuta või muuda teksti või muuda selle fonti, fondi suurust ja laadi, kasutades selleks tööriistu Teksti tööriistaribal.
  Kui klõpsad tekstireal, valib programm automaatselt fondi, mis on võimalikult sarnane esialgses tekstireas kasutatud fondile.
 5. Tekstirea redigeerimise lõpetamiseks klõpsa väljapoole rida.
 6. Klõpsa nupul teksti redigeerimise režiimist väljumiseks.
 7. Salvesta dokument.

Tekstitööriista kasutamine teksti sisestamiseks

Teksti sisestamiseks:

 1. Klõpsa nuppu tööriistaribal.
 2. Klõpsa kohta, kuhu soovid lisada uue teksti või joonista aken, kuhu soovid tippida uue teksti.
 3. Tipi oma tekst. Vajaduse korral muuda selle fonti, fondi suurust või laadi, kasutades tööriistu teksti tööriistaribal.
 4. Toimingu lõpuleviimiseks klõpsa suvalist kohta väljaspool tekstiakent ja seejärel klõpsa käsku Rakenda otseteemenüül.
  Programm valib sisestatud teksti jaoks automaatselt tausta, mis sulandub sujuvalt ülejäänud lehekülje taustaga.
 5. Salvesta dokument.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.