Kui alad on tuvastatud valesti

ABBYY FineReader analüüsib lehekülje kujutisi enne tuvastamist ja tuvastab neil kujutistel eri tüüpi alasid, nimelt tekstide, piltide, taustapiltide, tabelite ja vöötkoodide alasid. See analüüs määrab, milliseid alasid tuvastatakse ja millises järjekorras. Kasutajaliideses eristatakse ernevaidi alatüüpe nende ääriste värvi abil.

Kui klõpsad alal, tõstetakse see esile ja see muutub aktiivseks. Samuti saad alade vahel liikuda, vajutades Vahekaardil klahvi. Alade numbrid määravad nende valiku järjekorra, kui vajutatakse Vahekaardil klahvi. Vaikimisi pole need alade numbrid nähtavad Kujutise paanil, kuid saad neid näha iga Ala omaduste paanil. Ala numbrid ilmuvad aladele, kui valitakse Korralda alad tööriist.

Tööriistad joonistamiseks ja alade käsitsi redigeerimiseks võib leida tööriistaribalt Kujutise paani ülaosas ja hüpik-tööriistaribalt teksti, pildi, taustapildi ja tabeli alade jaoks (vali ala, et näha selle hüpik-tööriistariba).

Kui oled ala asendit või tüüpi muutnud, klõpsa kindlasti uuesti kujutist.

Saad kasutada ala redigeerimistööriistu järgmisteks funktsioonideks.

Uue ala loomine

 1. Vali üks tööriistadest tööriistaribal, mis asub Kujutise paani ülaosas:
  joonistab Tuvastatava ala.
  joonistab Teksti ala.
  joonistab Pildi ala.
  joonistab Taustapildi ala.
  joonistab Tabeli ala.
 2. Hoia all vasakut hiireklahvi ja liiguta hiirekursorit, et joonistada ala.

Näpunäide. Uusi alasid saab joonistada, valimata tööriista Kujutise paani tööriistaribalt. Saad joonistada ala kujutisele, kasutades ühte klahvikombinatsiooni järgmistest:

 • Ctrl+Shift joonistab teksti ala.
 • Alt+Shift joonistab Pilt ala.
 • Ctrl+Alt joonistab tabeli ala.
 • Ctrl+Shift+Alt joonistab taustapildi ala.

Saad ala tüüpi muuta. Paremklõpsa ala, mille tüüpi tahad muuta, klõpsa Muuda alatüüp järgmiseks otseteemenüül ja vali soovitud ala tüüp.

Ala ääriste korrigeerimine

 1. Vii hiirekursor ala äärisele.
 2. Hoides all hiire vasakut nuppu lohista äärist soovitud suunas.

Saad samaaegselt reguleerida ala püst- ja rõhtääriseid, viies hiirekursori ala nurka.

Ala osade lisamine/eemaldamine

 1. Vali või tööriist teksti, pildi või taustapildi ala tööriistaribal.
 2. Vii hiirekursor ala sisse ja vali kujutise osa. See lõik lisatakse alale või kustutatakse sellelt.
 3. Reguleeri vajadusel ala äärist.

Märkus.

 1. Need tööriistad on saadaval üksnes teksti, pildi ja taustapildi alade jaoks. Ala lõike ei saa järgmistele üksustele lisada ega neilt kustutada: tabeli või vöötkoodide alad.
 2. Ala ääriseid saab samuti kohandada, kasutades suurusepidemeid. Tulemusena saadud lõigud saab lohistada hiire abil mis tahes suunda. Uue suurusepideme lisamiseks aseta hiirekursor äärise soovitud punktile, hoides all Ctrl+Shift (see lülitab kursori sihikujoonestikuks) ja klõpsa äärist. Ala äärisele ilmub uus suurusepide.

Rohkem kui ühe ala valimine

 • Vali , , , , , või tööriist tööriistaribal, mis asub kujutise paani ülaosas ja klõpsa alasid, mida soovid valida, hoides all Ctrl klahvi. Ala eemaldamiseks valikust klõpsa seda uuesti.

Ala teisaldamine

 • Vali ala ja lohista seda, hoides all Ctrl klahvi.

Alade ümberkorraldamine

 1. Vali tööriist tööriistaribal, mis asub kujutise paani ülaosas või klõpsa Ala > Korralda alad ümber.
 2. Vali alad selles järjekorras, nagu soovid nende sisu näha väljunddokumendis.

Alad nummerdatakse automaatselt vasakult paremale lehekülje analüüsi ajal, olenemata kujutisel oleva teksti suunast.

Ala kustutamine

 • Vali alad, mida soovid kustutada ja vajuta Kustuta klahvi.
 • Vali alad, mida soovid kustutada, paremklõpsa ühel neist ja klõpsa Kustuta kiirmenüüs.
 • Vali tööriist ja klõpsa alasid, mida soovid kustutada.

Kõigi alade kustutamiseks tee järgmist.

 • Paremklõpsa kuhu tahes seespool kujutise paani ja klõpsa Kustuta alad ja tekst kiirmenüüs.

Ala kustutamine juba tuvastatud kujutiselt kustutab ka kogu teksti sellelt alalt teksti paanil.

Teksti suuna muutmine

 • Paremklõpsa alal ja klõpsa Atribuudid otseteemenüül, et kuvada selle atribuudid Ala omadused paanil. Selles dialoogiboksis vali soovitud teksti suund Paigutus ripploendist.

Lisateavet teksti atribuutide redigeerimise kohta teksti aladel vaata Ala atribuutide redigeerimine.

Ala ääriste värvide muutmiseks:

 1. Klõpsa ikooni Tööriistad > Suvandid..., et avada Suvandid dialoogiboks ja klõpsa Alad ja tekst vahekaarti.
 2. Vali ala, mille värvi soovid muuta ja vali seejärel soovitud värv.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.