DOC(X)/RTF/ODT seaded

Saadaval on järgmised seaded:

Dokumendi küljendus

Vali sobiv seadistus vastavalt sellele, kuidas plaanid väljunddokumenti kasutada.

 1. Täpne koopia
  Säilitab algse dokumendi vormingu. See seadistus on soovitatav keeruka küljendusega dokumentidele, nt reklaambrošüürid. Ent pange tähele, et see piirab sinu võimalusi muuta väljunddokumendis teksti ja vormingut.
 2. Redigeeritav koopia
  Tekitab dokumendi, mille vorming võib algse omast veidi erineda. Selles režiimis loodud dokumente on lihtne redigeerida.
 3. Vormindatud tekst
  Säilitab lõigud, kuid ei säilita objektide täpseid asukohti leheküljel ja reavahesid. Loodud tekst joondatakse vasakule. Paremalt-vasakule kirjas tekstid joondatakse paremale.
  Püstised tekstid saavad rõhtseteks.
 4. Lihttekst
  Eemaldab suurema osa vormistusest. Säilitab vaid fontide laadid kui Säilita lihttekstis paks kiri, kursiiv ja allajoonitud teksti laadid suvand on lubatud.

Vaikepaberisuurus

RTF, DOC, DOCX või ODT vormingus salvestamisel kasutatava paberisuuruse saad valida vaikimisi kasutatava paberisuuruse ripploendist.

Pildi seaded

Suurt hulka pilte sisaldavad dokumendid võivad olla väga suured. Piltide kvaliteeti ja tulemiks saadava faili suurust saab muuta kujutise seadete ripploendis olevate suvandite abil. Säilita pildid.

Näpunäide. Pildi salvestamise parameetrite muutmiseks klõpsa Kohandatud.... Määratle soovitud seaded Kohandatud seadistused kahekõne aknas ja klõpsa OK.

Teksti seaded

 • Säilita leheküljenumbrid, päised ja jalused
  Säilitab väljundtekstis päised, jalused ja lehekülje numbrid.
 • Säilita reavahetused ja sidekriipsud
  Säilitab väljundtekstis tekstiridade algse paigutuse. 
 • Säilita leheküljevahetused
  Säilitab lehekülgede algse paigutuse.
 • Säilita reanumbrid
  Säilitab ridade algse numeratsiooni (kui seda on). Reanumbrid salvestatakse eraldi väljale, mis jääb teksti redigeerimisel muutumatuks.
  See funktsioon on saadaval vaid juhul kui Redigeeritav koopia suvand on valitud Dokumendi küljenduse ripploendis.
 • Säilita tausta ja teksti värvid
  Vali see suvand, et säilitada fondi ja tausta värvi.
 • Säilita lihttekstis paks kiri, kursiiv ja allajoonitud teksti laadid
  Säilitab kirjatüüpide laadid, kui Lihttekst suvand on valitud Dokumendi küljenduse ripploendis.

Kui keelad päiste, jaluste, sisukorra, nummerdatud loetelude ja allmärkuste tuvastamise Optiline\ntekstituvastus vahekaardil Suvandid kahekõne aknas (selle kahekõne akna avamiseks klõpsa Suvandid... menüüs Tööriistad ), salvestatakse need elemendid kehatekstina.

Ebakindlalt tuvastatud märgid

Luba Tõsta esile ebakindlalt tuvastatud märgid suvand, kui plaanid dokumenti redigeerida Microsoft Wordis, mitte Teksti paanil, mis asub ABBYY FineReaderi OCR-redaktoris. Kui see suvand on valitud, tõstetakse kõik ebakindlalt tuvastatud märgid Microsoft Wordi dokumendis esile.

Näpunäide. Võite muuta madala kindlusega märkide värvikasutust Suvandid kahekõne akna vahekaardil Alad ja tekst (selle kahekõne akna avamiseks klõpsa Suvandid... menüüs Tööriistad ).

Säilita dokumendi metaandmed, nagu autorid ja märksõnad

Säilitab metaandmed, kui salvestad dokumendi. See suvand on vaikimisi lubatud.

Kui soovid dokumendi metaandmeid muuta, klõpsa Redigeeri metaandmeid... nuppu, tee soovitud muudatused ja klõpsa OK.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.