Ενοποίηση με το Microsoft Outlook

Με την ενοποίηση του Microsoft Outlook, μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε e-mail, φακέλους e-mail και συνημμένα από e-mail για να δημιουργήσετε έγγραφα PDF απευθείας από το Microsoft Outlook.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σώμα ενός e-mail για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF

Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF με τη χρήση του σώματος ενός e-mail, πραγματοποιήστε τα ακόλουθα:

 1. Στο Microsoft Outlook, επιλέξτε ένα e-mail που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του εγγράφου PDF σας.
 2. Στη γραμμή εργαλείων ABBYY FineReader PDF, κάντε κλικ στο Μετατροπή σε PDF.
  Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα e-mail για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF, επιλέξτε τα όλα μαζί.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί, καθορίστε ένα όνομα κι ένα φάκελο για το εξαγόμενο έγγραφο PDF κι επιλέξτε Άνοιγμα εγγράφου, αν πρέπει να ανοίξετε το εξαγόμενο έγγραφο σε πρόγραμμα προβολής PDF.
  Μπορείτε επίσης να καθορίσετε σχετικές εντολές στο μενού περιβάλλοντος του επιλεγμένου ή των επιλεγμένων e-mail.

Αν απαιτείται, κάντε κλικ Προτιμήσεις στη ABBYY FineReader PDF γραμμή εργαλείων και καθορίστε τις ρυθμίσεις δημιουργίας PDF.

Αυτό θα αποθηκεύσει το εξαγόμενο έγγραφο PDF στον καθορισμένο φάκελο και θα το ανοίξει σε ένα πρόγραμμα προβολής PDF αν έτσι έχει οριστεί.  

Όλα τα συνημμένα των e-mail θα αποθηκευτούν στο εξαγόμενο έγγραφο PDF ως συνημμένα PDF.

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα φάκελο e-mail για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF

Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF με τη χρήση φακέλου e-mail, πραγματοποιήστε τα ακόλουθα:

 1. Στο Microsoft Outlook, καθορίστε το φάκελο e-mail που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του εγγράφου PDF.
 2. ΣτηABBYY FineReader PDFγραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο Δημιουργία PDF από φάκελοή επιλέξτε την κατάλληλη εντολή στο μενού περιβάλλοντος του φακέλου.
 3. Καθορίστε ένα όνομα και την τοποθεσία για το εξαγόμενο έγγραφο PDF.
 4. Επιλέξτε Άνοιγμα εγγράφου αν χρειάζεται να ανοίξετε το εξαγόμενο έγγραφο σε ένα πρόγραμμα προβολής PDF.

Αν απαιτείται, κάντε κλικ Προτιμήσεις στη ABBYY FineReader PDF γραμμή εργαλείων και καθορίστε τις ρυθμίσεις δημιουργίας PDF.

Αυτό θα αποθηκεύσει το εξαγόμενο έγγραφο PDF στον καθορισμένο φάκελο και θα το ανοίξει σε ένα πρόγραμμα προβολής PDF αν έτσι έχει οριστεί.  

Όλα τα συνημμένα των e-mail θα αποθηκευτούν στο εξαγόμενο έγγραφο PDF ως συνημμένα PDF.

Πώς να χρησιμοποιήσετε συνημμένα από e-mail για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF

Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF με τη χρήση συνημμένων από e-mail, πραγματοποιήστε τα ακόλουθα:

 1. Στο Microsoft Outlook, επιλέξτε ένα ή περισσότερα e-mail, τα συνημμένα των οποίων θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε έγγραφα PDF.
 2. Επιλέξτε Δημιουργία PDF από συνημμένα στη ABBYY FineReader PDF γραμμή εργαλείων ή στο μενού περιβάλλοντος για μηνύματα e-mail.
  Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF με τη χρήση ενός ή περισσότερων συνημμένων από e-mail, επιλέξτε τα κατάλληλα συνημμένα κι επιλέξτε Δημιουργία PDF από συνημμένα στο μενού περιβάλλοντος.
 3. Το παράθυρο μετατροπής εικόνας ABBYY FineReader PDF θα εμφανιστεί. Σε αυτό το παράθυρο, καθορίστε τις κατάλληλες παραμέτρους μετατροπής και τις ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο Μετατροπή σε PDF.
 4. Καθορίστε ένα φάκελο όπου θα αποθηκευτούν τα εξαγόμενα έγγραφα PDF σας.

Αυτό θα αποθηκεύσει τα εξαγόμενα έγγραφα PDF σας στον καθορισμένο φάκελο.

Ρυθμίσεις δημιουργίας PDF

Αυτός ο διάλογος περιέχει τις ακόλουθες ομάδες ρυθμίσεων:

 • Δημιουργία PDF/A
  Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/A. Επιλέξτε τον απαιτούμενο τύπο PDF/A από την αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά.
 • Έγγραφα με προστασία κωδικού πρόσβασης
  Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή αν πρέπει να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης για να προστατέψετε το έγγραφο PDF σας από μη εξουσιοδοτημένη προβολή, εκτύπωση και επεξεργασία. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις... και καθορίστε τις κατάλληλες παραμέτρους ασφαλείας στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.