Το παράθυρο «Νέα εργασία»

Όταν εκκινείτε το ABBYY FineReader, Νέα εργασία ανοίγει ένα παράθυρο μέσω του οποίου μπορείτε εύκολα να ανοίξετε, να σαρώσετε, να δημιουργήσετε ή να συγκρίνετε έγγραφα. Εάν δεν βλέπετε το παράθυρο «Νέα εργασία» (π.χ. εάν το κλείσατε ή εκκινήσατε μια εργασία ABBYY FineReader κάνοντας δεξί κλικ σε ένα αρχείο στην Εξερεύνηση των Windows), μπορείτε πάντα να το ανοίξετε κάνοντας κλικ στο   κουμπί στην κύρια γραμμή εργαλείων.

Για να ξεκινήσετε την επεξεργασία ενός εγγράφου, επιλέξτε μια εργασία:

  1. Στο αριστερό παράθυρο:
    • Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα εάν έχετε ήδη έγγραφα τα οποία χρειάζεται να επεξεργαστείτε.
    • Κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση εάν χρειάζεται πρώτα να σαρώσετε έντυπα έγγραφα.
    • Κάντε κλικ στην επιλογή Σύγκριση εάν θέλετε να συγκρίνετε δύο εκδόσεις του ίδιου εγγράφου.
    • Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσφατα για να συνεχίσετε τη δουλειά σας σε ένα έγγραφο PDF που έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως ή σε ένα έργο OCR.
  2. Στο δεξί παράθυρο, επιλέξτε την κατάλληλη εργασία.

Για δική σας ευκολία, όποτε αιωρείτε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από μια εργασία, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο παρατίθενται τα πιο συνηθισμένα σενάρια που καλύπτονται από αυτήν την εργασία.

Οι ρυθμίσεις για όλες τις εργασίες του ABBYY FineReader ορίζονται στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές. Για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογές» στο κάτω μέρος του αριστερού παραθύρου.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.