Σύγκριση εγγράφων του ABBYY

Το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY σάς επιτρέπει να συγκρίνετε δύο εκδόσεις του ίδιου εγγράφου, το οποίο δεν χρειάζεται να έχει την ίδια μορφή.

Το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY θα σας βοηθήσει να εντοπίζετε γρήγορα ανεπιθύμητες τροποποιήσεις για να αποτραπεί η υπογραφή ή η δημοσίευση λανθασμένης έκδοσης του εγγράφου σας.

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Συγκρίνετε έγγραφα είτε είναι στην ίδια μορφή είτε όχι. Μπορείτε να συγκρίνετε ένα έγγραφο του Microsoft Word με την έκδοσή του σε μορφή PDF, μια σάρωση με την έκδοση της σε μορφή ODT και οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό μορφών που υποστηρίζονται από το ABBYY FineReader 14.
  • Εξετάστε τις διαφορές χρησιμοποιώντας την πρακτική δυνατότητα προβολής σε παράθεση. Κάνοντας κλικ σε μια διαφορά στο παράθυρο αποτελεσμάτων επισημαίνεται αμέσως το αντίστοιχο απόσπασμα και στις δύο εκδόσεις.
  • Προβάλλετε μόνο τις σημαντικές αλλαγές όπως κείμενο που έχει διαγραφεί, προστεθεί ή έχει υποστεί επεξεργασία. Μικρές διαφορές στη μορφοποίηση, τις γραμματοσειρές, τα διάστιχα και τις καρτέλες θα αγνοηθούν.
  • Αποθηκεύστε αποτελέσματα σύγκρισης ως αναφορά διαφοράς ή ως σχολιασμένο έγγραφο PDF, όπου κάθε διαφορά θα είναι επισημασμένη και θα διαθέτει ένα σχόλιο.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.