Βελτίωση εικόνων σελίδας

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των εγγράφων PDF που δημιουργούνται από αρχεία εικόνας. Ανάλογα με τον τύπο μιας εικόνας εισόδου, το πρόγραμμα θα επιλέξει τον κατάλληλο αλγόριθμο βελτίωσης εικόνας. Εκτός από την αυτόματη βελτίωση εικόνας, το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF μπορεί να διορθώσει τον προσανατολισμό της σελίδας, την παραμόρφωση εικόνας και τις παραμορφωμένες γραμμές κειμένου και άλλα ελαττώματα και να κάνετε τους χαρακτήρες να φαίνονται πιο ομαλοί με την τεχνολογία ABBYY PreciseScan.

Μπορείτε να καθορίσετε επιλογές βελτίωσης στο πλαίσιο διαλόγου Βελτίωση εικόνας (κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία > Βελτίωση εικόνων σελίδας... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

  • Διόρθωση προσανατολισμού σελίδας Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε το πρόγραμμα να εντοπίσει και να διορθώσει αυτόματα τον προσανατολισμό της σελίδας.
    Για καλύτερα αποτελέσματα αναγνώρισης, μια σελίδα θα πρέπει να έχει τον τυπικό προσανατολισμό, δηλ. με οριζόντιες γραμμές κειμένου και κατεύθυνση ανάγνωσης από επάνω προς τα κάτω. Σε αντίθετη περίπτωση, το έγγραφο μπορεί να μην αναγνωριστεί σωστά.
  • Αφαίρεση στρέβλωσης από εικόνες και διόρθωση ανάλυσης εικόνας Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε το πρόγραμμα να εκτελεί έναν αριθμό από ρουτίνες επεξεργασίας εικόνων στις εικόνες σας.
    Ανάλογα με τον τύπο της εικόνας εισαγωγής, το πρόγραμμα θα επιλέξει τις διορθώσεις εικόνας προς εφαρμογή, όπως διόρθωση παραμόρφωσης, διόρθωση παραμορφώσεων τραπεζίου ή προσαρμογή της ανάλυσης της εικόνας.
    Αυτή η λειτουργία μπορεί να διαρκέσει κάποιο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί.
  • Εφαρμογή του ABBYY PreciseScan για εξομάλυνση χαρακτήρων σε εικόνες Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να εφαρμόσετε την τεχνολογία ABBYY PreciseScan, καθιστώντας τους χαρακτήρες με λιγότερα pixel κατά τη μεγέθυνση.

Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τις κατάλληλες γλώσσες OCR. Δείτε επίσης: Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.